Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Năm 2024

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Năm 2024
Ngày đăng: 02/06/2024 18:49:00:PM | 26
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Năm 2024, bao gồm:

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

     

    Đề cương chi tiết (Phụ lục 2)