Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo - Năm 2024

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo - Năm 2024
Ngày đăng: 03/06/2024 02:01:00:AM | 44
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo- Năm 2024, bao gồm: 

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

     

    Đề cương chi tiết