Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị và công trình - Năm 2022

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị và công trình - Năm 2022
Ngày đăng: 29/11/2022 08:54:00:AM | 81
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị và công trình - Năm 2022, bao gồm:

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

    Đề cương chi tiết