Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai - Năm 2024

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai - Năm 2024
Ngày đăng: 04/06/2024 02:04:00:AM | 33
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai - Năm 2024, bao gồm:

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

     

    Đề cương chi tiết