Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Khí tượng và Khí hậu học - Năm 2024

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Khí tượng và Khí hậu học - Năm 2024
Ngày đăng: 10/06/2024 21:20:46:PM | 10
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Khí tượng và Khí hậu học - Năm 2024

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

    Đề cương chi tiết