Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cấp thoát nước - Năm 2022

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cấp thoát nước - Năm 2022
Ngày đăng: 29/11/2022 08:57:00:AM | 113
 Mục lục bài viết

  Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cấp thoát nước - Năm 2022, bao gồm:

  1. Hình thức Chính quy

  Chương trình đào tạo và Bản mô tả

  Đề cương chi tiết

   

   2. Hình thức Vừa làm vừa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học

  Chương trình đào tạo và Bản mô tả

   

   

  Đề cương chi tiết

   

   

   

  3. Hình thức Vừa làm vừa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

  Chương trình và Bản mô tả

  Đề cương chi tiết