Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Địa chất học - Năm 2024

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Địa chất học - Năm 2024
Ngày đăng: 06/06/2024 11:20:00:AM | 13
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Địa chất học - Năm 2024, bao gồm:

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

     

    Đề cương chi tiết