Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Bất động sản - Năm 2022

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Bất động sản - Năm 2022
Ngày đăng: 29/11/2022 08:55:00:AM | 67
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Bất động sản - Năm 2022, bao gồm:

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

     

    Đề cương chi tiết