Quyết định giao đề tài khoá luận tốt nghiệp ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên khoá 08