Kế hoạch đề án chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên khoá 08