Quyết định giao đề tài khoá luận tốt nghiệp ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên đợt 1 năm 2023 - 2024