[PIC] Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế”

[PIC] Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế”
Ngày đăng: 12/09/2023 16:52:00:PM | 40
 Mục lục bài viết

    Hình ảnh lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế”

    PGS. TS. Lê Hoàng Nghiêm và ThS. Lê Thị Ngọc Diễm báo cáo viên tại Khóa học

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật