[PIC] Học viên Lớp sơ cấp nghề bậc 1 chuyên ngành Trắc địa trong giờ thực hành

[PIC] Học viên Lớp sơ cấp nghề bậc 1 chuyên ngành Trắc địa trong giờ thực hành
Ngày đăng: 05/10/2023 13:10:00:PM | 51
 Mục lục bài viết

  "Hc đi đôi vi hành" là phương châm ging dy ca Trường Đại hc Tài nguyên và Môi trường Tp. H Chí Minh cho tt c các loi hình đào to ca Nhà trường giúp Hc viên, Sinh viên sau khi ra trường có th đáp ng tt nht yêu cu ca nhà tuyn dng v năng lc chuyên môn, k năng ngh nghip trong quá trình làm vic.

  --------------------------------------------

  Hin nay, #HCMUNRE thường xuyên t chc các lp đào to, tp hun và lp bi dưỡng theo tiêu chun chc danh ngh nghip viên chc các chuyên ngành Tài nguyên và môi trường.

  Thông tin liên hệ:

  Trung tâm Giáo dc thường xuyên

  Trường Đại hc Tài nguyên và Môi trường TP. H Chí Minh

  Phòng B216, S 236B Lê Văn S, Phường 01, qun Tân Bình, TP.HCM

  Đin thoi: 0283 9910248 hoc 0933 388 127 (Cô Đoàn Th Thanh Nguyt);

  Email: ttgdtx@hcmunre.edu.vn

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật