[PIC] Khóa bồi dưỡng kiến thức "Quản lý mạng lưới cấp nước đô thị an toàn, hiệu quả bằng phần mềm WaterGEMS".

[PIC] Khóa bồi dưỡng kiến thức "Quản lý mạng lưới cấp nước đô thị an toàn, hiệu quả bằng phần mềm WaterGEMS".
Ngày đăng: 12/09/2023 10:29:00:AM | 130
 Mục lục bài viết

  Hình ảnh của Khóa bồi dưỡng kiến thức "Quản lý mạng lưới cấp nước đô thị an toàn, hiệu quả bằng phần mềm WaterGEMS".

  Học viên đang thực hành

  Học viên tham gia khóa học

  Trao Chứng nhận hoàn thành khóa học
  Trao Chứng nhận hoàn thành khóa học
  Trao chứng nhận hoàn thành Khóa học
  Trao chứng nhận hoàn thành Khóa học
  Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

  (Nguồn: Trung tâm GIáo dục thường xuyên- HCMUNRE)

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật