Phòng Thực hành Địa chất khoáng sản

Phòng Thực hành Địa chất khoáng sản
Ngày đăng: 03/02/2015 00:00:00:AM | 27
 Mục lục bài viết

    Phòng thực hành Địa chất khoáng sản của Khoa Địa chất đã được xây dựng với đầy đủ thiết bị phục vụ nhu cầu trong  học tập nghiên cứu của sinh viên và giảng viên trong Khoa cũng như trong trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Phòng thực hành được trang bị các thiết bị hiện đại như: kính hiển vi phân cực, soi nổi hiện đại (như kính hiển vi phân cực 2 nguồn sáng, MT 9430, Meiji - Nhật Bản; kính hiển vi soi nổi 3 mắt, EMZ-13TR-PBH, Meiji - Nhật Bản…) cùng những bộ mẫu khoáng thạch, trang thiết bị mới phục vụ cho công tác nghiên cứu, nhận dạng, pháp danh, phân loại… các loại khoáng vật, tinh thể và đá.

    Hình ảnh một số thiết bị của phòng thực hành