Phòng thí nghiệm Địa Môi trường

Phòng thí nghiệm Địa Môi trường
Ngày đăng: 03/02/2015 00:00:00:AM | 26
 Mục lục bài viết

    PTN Địa môi trường được trang bị các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm phân tích hiện đại để lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu lý, hoá, sinh học của môi trường nước mặt, nước ngầm, đất…
     

    - Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao uHPLC Ultimate 3000, Dionex-Mỹ dùng tách các nguyên tố ở dạng nguyên thủy của nó rồi đưa vào hệ thống ICP-MS XSeriesII để đo. Do đó, sử dụng hệ thống kết hợp HPLC-ICP-MS có thể xác định được các thông số cần thiết trong địa môi trường như dạng tồn tại của kim loại Cr, As trong mẫu nước mặt/nước ngầm; Phân tích nguyên dạng hợp chất kim loại gắn với gốc hữu cơ (hợp chất hữu cơ kim loại).

    Hình ảnh một số thiết bị của phòng thí nghiệm

    - Máy quang phổ phát xạ Plasma (ICP-MS )- ghép với HPLC, X series II,Thermo-Mỹ dùng để phân tích, xác định thành phần và hàm lượng các nguyên tố vết, nguyên tố đất hiếm của các mẫu địa chất, môi trường từ đơn giản tới phức tạp dưới các dạng rắn, lỏng và khí (nước mặt, bùn trầm tích, đất, khí,...) tạo lập các thông tin, dữ liệu kết quả hữu hiệu cho khảo sát thành phần hóa học của các mẫu đất đá, quặng, đánh giá các tác động của môi trường, v.v. Theo kế hoạch, máy sẽ được lắp đặt trong năm 2014.