Phòng thí nghiệm Địa Kỹ thuật

Phòng thí nghiệm Địa Kỹ thuật
Ngày đăng: 03/02/2015 00:00:00:AM | 33
 Mục lục bài viết

    Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật đã được xây dựng với các trang thiết bị hiện đại: máy nén ba trục, thiết bị xuyên tĩnh, xuyên động, máy khoan… và nhiều thiết bị trong phòng cũng như ngoài hiện trường.

    Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật có chức năng tiến hành thí nghiệm cơ lý đất trong phòng và hiện trường, thí nghiệm kiểm tra độ chặt… theo các tiêu chuẩn hiện hành. Nghiên cứu địa chất công trình, địa chất thủy văn, ứng dụng công nghệ tiên tiến để xác định tính chất cơ lý của đất đá xây dựng công trình… nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứ khoa học và giảng dạy.

    Hình ảnh một số thiết bị của phòng thí nghiệm