Ngành nghề đào tạo

Ngành nghề đào tạo
Ngày đăng: 28/01/2024 22:17:00:PM | 190
 Mục lục bài viết

  Thông tin tuyển sinh

  Khoa Công nghệ thông tin đào tạo 2 ngành: Kỹ sư Công nghệ thông tin và Kỹ sư Hệ thống thông tin

  1. Kỹ sư Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành:

  1.1. Tin học tài nguyên và Môi trường

  1.2. Công nghệ phần mềm

  2. Kỹ sư Hệ thống thông tin có 2 chuyên ngành:

  2.1. Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường

  2.2. Thương mại điện

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật