Cán bộ giảng viên

Cán bộ giảng viên
Ngày đăng: 28/01/2024 22:25:00:PM | 279
 Mục lục bài viết

  Đội ngủ cán bộ, giảng viên

  1. PGS.TS. Vũ Xuân Cường

  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhà trường

  Email: vxcuong@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Địa tin học

  Học phần giảng dạy: Hệ thống thông tin địa lý

  Sách, giáo trình, công trình: 02 sách tham khảo và nhiều bài báo trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.


  2. TS. Dương Thị Thúy Nga

  Chức vụ: Trưởng khoa

                 Trưởng Bộ môn Tin học Tài nguyên Môi trường

  Email: dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  Học phần giảng dạy: Hệ hỗ trợ ra quyết định, khai phá dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo.

  Sách, giáo trình, công trình:  Chủ nhiệm và tham gia 24 đề tài các cấp, đã đăng tải được 12 bài báo khoa học trong đó có 4 bài trên các tạp chí quốc tế (Scopus, ISI)

   


  3. ThS. Từ Thanh Trí

  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn

  Email: tttri@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  Học phần giảng dạy: Công nghệ phần mềm; Quản lý dự án, Phát triển PM hướng đối tượng.

  Sách, giáo trình, công trình:Tham gia 05 đề tài NCKH, 10 bài bài báo khoa học trên các kỷ yếu hội nghị và tạp chí quốc tế.

   

   


  4. ThS. Đặng Đức Trung

  Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm (Phụ trách)

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính

  Email: ddtrung@hcmunre.edu.vn

  Nơi đào tạo: Học viện kỹ thuật quân sự

  Học phần giảng dạy: Mạng máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ Java.

  Sách, giáo trình, công trình:

   


  5. TS. Báo Văn Tuy

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: bvtuy@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

  Nơi đào tạo: Viện Môi Trường và Tài Nguyên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

  Học phần giảng dạy: Hệ thống thông tin địa lý  (GIS), Phân tích không gian, Thống kê không gian, Cơ sở dữ liệu không gian, Kỹ năng mềm.

  Sách, giáo trình, công trình: Tham gia 18 đề tài NCKH, Tác giả và đồng tác giả của 30 công bố khoa học gồm sách, bài báo khoa học trong nước và quốc tế

   


  6. ThS. Hà Thanh Vân

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: van.ht@hcmunre.edu.vn 

  Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và GIS

  Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia HCM

  Học phần giảng dạy: Bản đồ chuyên đề, GIS

  Sách, giáo trình, công trình:Chủ nhiệm 1 đề tài NCKH cấp cơ sở.

   


  7. ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

  Chức vụ: Giảng Viên

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính

  Email: nguyenntt@hcmunre.edu.vn

  Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa quốc gia Saint Petersburg, LB Nga

  Học phần giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

  Sách, giáo trình, công trình: 03 bài báo trên tạp chí/kỷ yếu

   


  8. ThS. Ngô Tân Khai

  Chức vụ: Giảng viên, Chi ủy viên

  Email: ntkhai@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính

  Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG HCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng

  Học phần giảng dạy: Lập trình căn bản; Kỹ thuật lập trình;Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Lập trình giao diện;Java; Thiết kế web; Lập trình web; Lý thuyết đồ thị; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ tri thức; Cơ sở dữ liệu; Phân tích thiết kế hệ thống 

  Sách, giáo trình, công trình:

   


  9. ThS. Vũ Khánh Tường Vân

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: vktvan@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

  Học phần giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, lập trình căn bản , thiết kế web

  Sách, giáo trình, công trình:


  10. ThS. Trần Thị Hồng Tường

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: tthtuong@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Tin học

  Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa - Đại học QGTPHCM

  Học phần giảng dạy: Cơ sở dữ liệu đại cương, Lập trình căn bản, GIS đại cương.

  Sách, giáo trình, công trình:


  11. ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

  Chức vụ: Giảng viên

  Chuyên ngành: Kĩ thuật dân dụng và kĩ thuật môi trường

  Email:  uyendtt@hcmunre.edu.vn

  Nơi đào tạo: Đại học Yamaguchi, Nhật Bản

  Học phần giảng dạy: Viễn thám cơ bản, Viễn thám ứng dụng, Xử lý ảnh.

  Sách, giáo trình, công trình: Có 6 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo đăng trong tạp chí quốc tế, 4 bài báo đăng trong tạp chí và hội thảo trong nước


  12. ThS. Trần Văn Định

  Chức vụ:  Giảng viên

  Email: tvdinh@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

  Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa - Đại học QGTPHCM

  Học phần giảng dạy: Lập trình hướng đối tượng, Phần mềm mã nguồn mở


  13. ThS. Cao Hữu Thanh Vũ

  Chức vụ:  Giảng viên

  Email: chtvu@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

  Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa - Đại học QGTPHCM

  Học phần giảng dạy: Phân tích Thiết kế hệ thống, Đảm bảo chất lượng & kiểm thử phần mềm, Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

   


  14. ThS. Phạm Minh Khan

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: pmkhan@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ thông tin- ĐHQG HCM

   


  15. ThS. Trần Nhật Minh 

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: tnminh@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Toán ứng dụng

  Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM

   


  16. ThS. Đinh Thị Hồng Loan

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: dthloan@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính


  17. ThS. Nguyễn Thanh Truyền

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: nttruyen.cntt@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính


  18. ThS. Lê Tuấn Thu

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: thult@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính


  19. ThS. Phạm Trọng Huynh

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: pthuynh@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

   


  20. CN. Lê Huỳnh Tuyết Trinh

  Chức vụ: Trợ giảng

  Email: lhttrinh@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Khoa học môi trường

   


  21. CN. Nguyễn Phan Chí Thành

  Chức vụ: Trợ giảng

  Email: npcthanh@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin


  22. KS. Nguyễn Duy Tuấn

  Chức vụ: Trợ giảng

  Email: tuannd@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

   


  23. CN. Châu Phương Toàn 

  Chức vụ: Giáo vụ

  Email: cptoan@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Quy hoạch quản lý đất đai   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật