Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Ngày đăng: 12/09/2023 09:48:00:AM | 167
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

   

  1. Thông tin ngành đào tạo

  • Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
  • Mã ngành: 8520503

  2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

  2.1. Mục tiêu chung

  Người học hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng sẽ thành chuyên gia với tinh thần trách nhiệm với tổ chức, xã hội và có đủ năng lực để phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý chuyên môn có sự tích hợp của nhiều công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chuyên môn Trắc địa, Bản đồ, GIS và Viễn thám đang được sử dụng ở trong nước và thế giới.

  2.2. Mục tiêu cụ thể

  • PO1: Cung cấp kiến thức nền tảng và kỹ năng để xử lý số liệu trắc địa cao cấp bằng các công nghệ hiện đại trong các dự án có phạm vi rộng và trắc địa phổ dụng với các công nghệ công nghệ có năng suất
  • - PO2: Cung cấp kiến thức và kỹ năng thành lập bản đồ trong môi trường số với việc tích hợp các nguồn dữ liệu không gian, trực quan hóa và khái quát hóa dữ liệu không gian theo hướng tự động – bán tự động để thành lập các bản đồ chuyên đề theo công nghệ mới: bản đồ tương tác, bản đồ động, bản đồ đa tỉ lệ...
  • - PO3: Nâng cao kiến thức và kỹ năng tích hợp hệ thống GIS từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian tích hợp dữ liệu không gian từ nhiều nguồn khác nhau trên thế giới cũng như hiểu rõ phần mềm, phần cứng, mạng để phát triển các hệ hỗ trợ ra quyết định không gian trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bằng cách phân tích dữ liệu không gian theo hướng khai phá dữ liệu lớn và học máy bằng cách lập trình các công cụ tùy biến tự động trên một nền tảng phổ dụng của desktop, web và mobile.
  • - PO4: Xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ xử lý ảnh theo pixel cũng như công nghệ xử lý ảnh theo hướng đối tượng trong môi trường tích hợp và xử lý dữ liệu lớn về ảnh vệ tinh quang học và radar để ứng dụng công nghệ viễn thám giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  • - PO5: Đảm bảo người học có tinh thần trách nhiệm trong lao động và cuộc sống với tổ chức, xã hội và có đầy đủ kiến thức tống hợp để phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý dự án chuyên môn dựa vào kỹ năng phân tích vấn đề và khả năng tự học được rèn luyện trong quá trình đào tạo
  • - PO6: Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết được các vấn để từ các ứng dụng thực tiễn của thực trạng sản xuất theo hướng tập hợp các học phần kiến thức chuyên ngành tự chọn thành từng nhóm kiến thức phù hợp với ứng dụng kiến thức và kỹ năng được đào tạo vào lĩnh vực chuyên trách của học viên.

  3. Chuẩn đầu ra

  3.1. Kiến thức

  • ELO1: Hiểu và nắm vững các kiến thức nguyên lý nền tảng của định vị tự động (GNSS, ông nghệ LiDAR và laser, và công nghệ máy đo tự động robotic,…) và các phương pháp xử lý số liệu trong trắc địa
  • ELO2: Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm, quy luật về trực quan hóa và khái quát hóa của dữ liệu không gian để có thể tạo ra các bản đồ chuyên đề trong môi trường số một cách tự động hoặc bán tự động
  • ELO3: Ứng dụng GIS trong các dự án về quản lý hạ tầng đô thị, lãnh thổ, tài nguyên môi trường trong điều kiện biến đối khí hậu với các công nghệ trong cuộc cách mạng lần thứ 4 dựa trên xây dựng một cơ sở dữ liệu không gian và hạ tầng dữ liệu không gian (SDI) theo hướng dữ liệu lớn tích hợp đa nguồn để tự động hóa phân tích không gian nâng cao đầy đủ và đưa thông tin tốt nhất tới người sử dụng của công nghệ internet như mobile và webGIS
  • ELO4: Tạo ra được các dữ liệu bằng công nghệ viễn thám đa nguồn, đa phổ, siêu phổ, đa thời gian, đa phân giải với tất cả các loại ảnh vệ tịnh hiện có trên thế giới (quang học, hồng ngoại, radar, UAV) với các công nghệ xử lý ảnh của phần mềm phổ dụng và bằng máy tính hiệu năng cao trên nền tảng điện toán đám mấy (GEE, AWS) cho các dự án trong quản lý hạ tầng, lãnh thổ, tài nguyên môi trường.
  • ELO5: Vận dụng được các kiến thức nền tảng và công cụ về phân tích và quản lý các dự án trong lĩnh vực trắc địa – bản đồ với sự tích hợp của nhiều công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  3.2. Kỹ năng

  • ELO6: Sử dụng thành thạo các phương pháp khoa học để phát hiện và giải quyết được các vấn đề liên quan đến trắc địa – bản đồ mà còn trong các vấn đề quản lý tài nguyên môi trường với yêu cầu của thời đại công nghiệp lần thứ 4.
  • ELO7: Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý dự án các và vận hành tổ chức hoạt động trong lĩnh vực trắc địa – bản đồ.
  • ELO8: Ứng dụng và phát triển thành thạo công nghệ thông tin bằng các phần mềm chuyên ngành trong thực hiện xử lý và tích hợp dữ liệu đo đạc và dữ liệu ảnh vệ tinh, hệ quản trị cơ sở dữ liệu không gian, phân tích không gian, xây dựng bản đồ và trực quan hóa dữ liệu trong môi trường số từ các dự án trong thực tiễn sản xuất.
  • ELO9: Đạt được chuẩn ngoại ngữ tương ứng quy định trong khung trình độ quốc gia.

  3.3. Thái độ, mức tự chủ và trách nhiệm

  • ELO10: Có thái độ chủ động và hợp tác tốt với mọi người trong làm việc nhóm, giám sát và hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao
  • ELO11: Có khả năng chủ động, tự chủ thực hiện các công việc xử lý của các dự án trong lĩnh vực được đào tạo.
  • ELO12: Có thái độ đúng đắn với nghề nghiệp, có đạo đức và trách nhiệm với sự phát triển của ngành trắc địa – bản đồ và nắm bắt được xu thế phát triển tương lai của ngành.

  4. Kế hoạch đào tạo

  Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ bao gồm 60 tín chỉ được phân bố giảng dạy trong 4 học kỳ chính. Trong thời gian học toàn khóa sẽ có 3 học kỹ học viên sẽ tham gia các khóa học và 1 học kỳ tập trung cho làm luận văn thạc sĩ. Việc phân chia nội dung các môn học cho mỗi học kỳ sẽ như sau:

  • Học kỳ 1 có 18 tín chỉ với 15 tín chỉ bắt buộc và 3 tín chỉ tự chọn.
  • Học kỳ 2 có 16 tín chỉ vói 12 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn
  • Học kỳ 3 có 17 tín chỉ với 9 tín chỉ bắt buộc và 8 tín chỉ tự chọn
  • Học kỳ 4 có 9 tín chỉ bắt buộc cho luận văn thạc sĩ

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra