NĂM 2023

NĂM 2023
Ngày đăng: 12/06/2024 03:08:15:AM | 16
 Mục lục bài viết

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  THÔNG TIN HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

  Stt

  Lớp

  Chuyên ngành

  Xem chi tiết

  1

  BD22.ĐC03

  Địa chính

  Xem chi tiết tại đây

  2

  BD22.ĐĐ02

  Đo đạc bản đồ

  Xem chi tiết tại đây

  3

  BD22.QT01

  Quan tắc TNMT

  Xem chi tiết tại đây

  4

  BD23.ĐC01

  Địa chính

  Xem chi tiết tại đây

  5

  BD23.ĐĐ01

  Đo đạc bản đồ

  Xem chi tiết tại đây

  6

  BD23.ĐC02

  Địa chính

  Xem chi tiết tại đây

  7

  BD23.QT01

  Quan tắc TNMT

  Xem chi tiết tại đây

  8

  BD23.ĐT01

  Điều tra TNMT

  Xem chi tiết tại đây

  9

  BD23.ĐC03

  Địa chính

  Xem chi tiết tại đây

  10

  BD23.ĐĐ02

  Đo đạc bản đồ

  Xem chi tiết tại đây

  11

  BD23.QT02

  Quan tắc TNMT

  Xem chi tiết tại đây

  12

  BD23.KS01

  Kiểm soát KTTV

  Xem chi tiết tại đây

  13

  BD23.QT03

  Quan tắc TNMT

  Xem chi tiết tại đây
   
  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra