Năm 2020

Năm 2020
Ngày đăng: 29/01/2024 02:30:58:AM | 38
 Mục lục bài viết

  Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin 2020

  Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin - Chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm. Xem tại đây

  Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin - Chuyên ngành Tin học Tài nguyên và Môi trường. Xem tại đây

  Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường. Xem tại đây

  Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Thương mại điện tử. Xem tại đây

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật