Tổng quan Khoa

Tổng quan Khoa
Ngày đăng: 01/06/2023 06:21:00:AM | 40
 Mục lục bài viết

  I. Mục tiêu đào tạo

        Khoa Môi trường có chức năng đào tạo các bậc học bao gồm: Thạc Sĩ (hệ tín chỉ Cao học hai năm), Kỹ Sư (hệ tín chỉ Đại học bốn năm), Cử Nhân (hệ tín chỉ Đại học bốn năm) chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Cấp thoát nước, Quá trình Thiết bị và Điều khiển nhằm phát triển nguồn nhân lực cho xã hội phục vụ trong công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, thích ứng và đáp ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, tiết kiệm và khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, định hướng phát triển kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng bền vững như trọng trách của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

  II. Các ngành đào tạo

  1. Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

        Gồm ba chuyên ngành: 

  • Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
  • Chuyên ngành Quá trình Thiết bị và Điều khiển.

  2. Ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng 

  • Chuyên ngành Cấp thoát nước.

        Tính đến thời điểm 12/2019, số lượng sinh viên do Khoa trực tiếp đào tạo là 2.032 sinh viên thuộc ba bậc đào tạo chính là Đại học Chính quy (1.849 sinh viên), Đại học Vừa làm vừa học (120 sinh viên) và Cao học Chính quy (63 học viên) với số lượng sinh viên Đại học tăng đều từ năm 2012 đến nay, chưa kể đến số sinh viên của hệ đào tạo vừa học vừa làm ở một số địa phương phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang.

        Trong năm học tới, dự kiến số lượng tuyển sinh hệ đào tạo bậc Đại học của Khoa là 560 sinh viên cho cả bốn chuyên ngành đào tạo. Ngoài ra một số hệ đào tạo khác cũng được phép mở rộng quy mô đào tạo bao gồm liên thông từ cao đẳng lên đại học, liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học.

       Trong các chuyên ngành đào tạo chính của Khoa, cho đến thời điểm 12/2019, chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường là chuyên ngành có số lượng sinh viên theo học cao nhất (884 sinh viên), kế tiếp là chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (719 sinh viên), cuối cùng là chuyên ngành Cấp thoát nước (246 sinh viên).

  III. Đội ngũ giảng viên 

        Khoa Môi trường gồm có 54 giảng viên cơ hữu, trong đó: 

  • Giáo sư, tiến sĩ             : 01.
  • Phó giáo sư, tiến sĩ       : 06.
  • Tiến sĩ                           : 13.
  • Thạc sĩ                          : 31.
  • Kỹ sư                             : 02.
  • Cử nhân                        : 01.     

  Giảng viên Khoa Môi trường

            Tất cả giảng viên cùng chung niềm tin và nhiệt huyết vì một tương lai ngành tài nguyên môi trường sáng đẹp hơn, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước cho một Việt Nam bền vững hơn, đội ngũ giảng viên Khoa Môi trường luôn không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, gìn giữ tác phong nghề giáo, xây dựng một tập thể chuyên nghiệp, vững mạnh và đoàn kết cho một Việt Nam xanh hơn từ chính nhiệm vụ đào tạo nhân lực ngành mà xã hội ủy thác.  

  IV. Định hướng phát triển Khoa Môi trường giai đoạn 05 năm (2016-2020) 

   1.  Về Khoa Môi trường 

        Trên cơ sở định hướng phát triển Khoa của Nhà Trường, Khoa Môi trường phấn đấu xây dựng hình ảnh Khoa trong kế hoạch 05 năm (2016-2020) thể hiện qua những tiêu chí cụ thể như sau: 

  • Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
  • Đào tạo chuyên nghiệp, uy tín hệ đại học và sau đại học về lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
  • Đội ngũ giảng viên và chương trình giảng dạy của Khoa là thế mạnh để các trường Đại học trong và ngoài nước biết đến.
  • Khoa có khả năng chủ trì và tham gia các dự án cấp nhà nước và quốc tế, có nhiều bài báo đăng các tạp chí Khoa học trong và ngoài nước.
  • Sinh viên Khoa tự tin và tự hào là thành viên của Khoa Môi trường và có nơi tuyển dụng phù hợp & đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp.

   2.  Về sinh viên Khoa Môi trường 

  • Sinh viên có trình độ chuyên môn vững, chuyên nghiệp trong các nghiệp vụ của kỹ sư hoặc cử nhân/kỹ thuật viên ở các chuyên ngành kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường và cấp thoát nước; luôn có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc và nguyện vọng phát triển của cá nhân.
  • Sinh viên tốt nghiệp của Khoa được các doanh nghiệp tin tưởng trên cơ sở trước nhất là uy tín về năng lực đào tạo của Khoa, và tiếp sau là kết quả thể hiện năng lực cá nhân của sinh viên trong quá trình tuyển dụng.
  • Sinh viên có hiểu biết và phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
  • Sinh viên có tâm với nghề, có lòng yêu nghề, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương trong từng giai đoạn lịch sử; và
  • Sinh viên năng nổ, hoạt bát, hòa đồng tốt với cộng đồng, có khả năng truyền thông và lôi cuốn cộng đồng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên.