Ban Chủ nhiệm Khoa

Ban Chủ nhiệm Khoa
Ngày đăng: 24/01/2024 22:58:00:PM | 73
 Mục lục bài viết

  Danh sách Ban chủ nhiệm Khoa Môi trường:

  PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÂN HÀ

  Trưởng Khoa Môi trường

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: ntvha@hcmunre.edu.vn

  PGS.TS. NGUYỄN LỮ PHƯƠNG

  Chủ nhiệm Bộ môn, Phó Khoa Môi trường

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: nlphuong@hcmunre.edu.vn

  TS. THÁI PHƯƠNG VŨ

  Bí thư Chi bộ Khoa Môi trường, Phó Khoa Môi trường

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường

  Email: tpvu@hcmunre.edu.vn