Khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên đại học

Khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên đại học
Ngày đăng: 03/06/2024 00:07:32:AM | 53
 Mục lục bài viết

  Trường Quân sự Quân khu 7 về việc tổ chức khóa học Giáo dục Quốc phòng và An Ninh của Trung tâm GDQP&AN, hình thức online. Theo đó, Sinh viên đại học sẽ tham gia học phần 1, 2 tại địa chỉ: 

  http://www.truongquansuquankhu7.vn

  Thời gian học : 00:00 Ngày 03/6/2024 đến 12h00 ngày 15/6/2024. (Hệ thống sẽ đóng sau 12h00 ngày 15/6/2024). Thông báo kết quả học : 17.00 Ngày 15/6/2024.

  Chỉ những sinh viên hoàn thành Học phần 1, 2 mới được tham gia học tập trung tại Trung tâm GDQP-AN – Trường Quân sự Quân khu 7(Thi kết thúc Học phần 1, 2 tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Quân sự Quân khu 7).

  Chi tiết Thông báo xem tại đây!

  Hướng dẫn tham gia xem tại đây!

  Hướng dẫn làm bài kiểm tra xem tại đây!