THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THU TIỀN HỌC LẠI CÁC MÔN THUỘC KHOA KHOA HỌC ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ III NĂM 2023 -2024