Họp thẩm định cấp Trường chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

Họp thẩm định cấp Trường chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ
Ngày đăng: 30/06/2023 10:40:00:AM | 110
 Mục lục bài viết

    Ngày 21/07/2022, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ cấp Trường đã tổ chức họp thẩm định các chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng để mở thạc sĩ cho ngành Kỹ thuật Trắc đia, Bản đồ.

    Các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học và ghi nhận các chương trình đào tạo của các ngành dự kiến mở mới của Trường hợp lý, khoa học và sự hấp dẫn của các chương trình đào tạo.

    Hội đồng khẳng định Đề án mở ngành của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, cấu trúc, nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của các học phần, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của ngành. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi ý với ban soạn thảo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Sau khi hoàn tất hồ sơ mở ngành (dự kiến vào cuối tháng 7.2022), trường sẽ công bố và tuyển sinh vào đợt 2 năm 2022.

    Chúc mừng khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý