Hội đồng Khoa học thảo luận về việc điều chỉnh chương trình đào tạo

Hội đồng Khoa học thảo luận về việc điều chỉnh chương trình đào tạo
Ngày đăng: 08/06/2022 00:00:00:AM | 74
 Mục lục bài viết

    Ngày 04/06/2022, khoa Địa chất và Khoáng sản họp Hội đồng khoa học thảo luận về việc điều chỉnh chương trình đào tạo. CTĐT sau chỉnh sửa của Khoa đã nhận đươc sự đồng thuận cao từ các chuyên gia đầu ngành đến từ khoa Địa chất các trường đại học Bách Khoa Tp.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên.