ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Ngày đăng: 10/05/2022 16:09:00:PM | 30
 Mục lục bài viết

  ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

   

  Chức vụ:

  Phó Trưởng khoa phụ trách

   

  Học vị:

  Tiến sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

   

  Email:

  ntpthao@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  ĐOÀN THANH VŨ

   

  Chức vụ:

  Giảng viên

   

  Học vị:

  Thạc sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Công trình thủy bền vững

   

  Email:

  dtvu@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  LÊ NGỌC DIỆP

   

  Chức vụ:

  Giảng viên

   

  Học vị:

  Thạc sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Xây dựng công trình thủy

   

  Email:

  lndiep@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  HOÀNG TRUNG THỐNG

   

  Chức vụ:

  Giảng viên

   

  Học vị:

  Thạc sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Xây dựng

   

  Email:

  htthong@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  TRẦN KÝ

   

   

  Chức vụ:

  Phó Trưởng phòng ĐT - Giảng viên

   

  Học vị:

  Tiến sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật tài nguyên nước

   

  Email:

  tky@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  NGUYỄN NGHĨA HÙNG

   

  Chức vụ:

  Giảng viên thỉnh giảng

   

  Học hàm, học vị:

  PGS. TS

   

  Chuyên ngành:

  Xây dựng công trình thủy

   

  Email:

  Hungswirr@gmail.com

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  TRẦN THÁI HÙNG

   

  Chức vụ:

  Giảng viên thỉnh giảng

   

  Học vị:

  Tiến sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật tài nguyên nước

   

  Email:

  tthung.swirr@gmail.com

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG

   

  Chức vụ:

  Giảng viên thỉnh giảng

   

  Học vị:

  Tiến sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật tài nguyên nước

   

  Email:

  nguyendinhvuong.swirr@gmail.com

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  PHAN MẠNH HÙNG

   

  Chức vụ:

  Giảng viên thỉnh giảng

   

  Học vị:

  Tiến sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật tài nguyên nước

   

  Email:

  hungphanvktb@gmail.com

   

  Lý lịch khoa học:

   

   

  PHẠM THỊ PHƯƠNG

   

  Chức vụ:

  Giáo vụ khoa

   

  Học vị:

  Cử nhân

   

  Chuyên ngành:

  Môi trường

   

  Email:

  phuongpt@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học: