ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC
Ngày đăng: 01/02/2024 14:24:00:PM | 10
 Mục lục bài viết

  ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  Khoa Tài nguyên nước có 05 giảng viên cơ hữu gồm: 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ (01 thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh), 01 giáo vụ khoa và các giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài trường.

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

   

  Chức vụ:

  Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

   

  Học vị:

  Tiến sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

   

  Email:

  ntpthao@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

   

  LÊ NGỌC ANH

  Chức vụ:

  Giảng viên

   

  Học vị:

  Thạc sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật tài nguyên nước

   

  Email:

  lnanh@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

   

  ĐOÀN THANH VŨ


  Chức vụ:

  Giảng viên

   

  Học vị:

  Thạc sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Công trình thủy bền vững

   

  Email:

  dtvu@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

  LÊ NGỌC DIỆP


  Chức vụ:

  Giảng viên

   

  Học vị:

  Thạc sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Xây dựng công trình thủy

   

  Email:

  lndiep@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

  HOÀNG TRUNG THỐNG


  Chức vụ:

  Giảng viên

   

  Học vị:

  Thạc sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Xây dựng

   

  Email:

  htthong@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

  TRẦN KÝ

  Chức vụ:

  Phó Trưởng phòng ĐT - Giảng viên

   

  Học vị:

  Thạc sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Xây dựng công trình thủy, Quản lý môi trường

   

  Email:

  tky@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

  NGUYỄN NGHĨA HÙNG

  Chức vụ:

  Giảng viên thỉnh giảng

   

  Học hàm, học vị:

  PGS. TS

   

  Chuyên ngành:

  Xây dựng công trình thủy

   

  Email:

  Hungswirr@gmail.com

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

  TRẦN THÁI HÙNG


  Chức vụ:

  Giảng viên thỉnh giảng

   

  Học vị:

  Tiến sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật tài nguyên nước

   

  Email:

  tthung.swirr@gmail.com

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

  NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG

  Chức vụ:

  Giảng viên thỉnh giảng

   

  Học vị:

  Tiến sĩ

   

  Chuyên ngành:

  Kỹ thuật tài nguyên nước

   

  Email:

  nguyendinhvuong.swirr@gmail.com

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)

   

  PHẠM THỊ PHƯƠNG

  Chức vụ:

  Giáo vụ khoa

   

  Học vị:

  Cử nhân

   

  Chuyên ngành:

  Môi trường

   

  Email:

  phuongpt@hcmunre.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học:

  (Download file)