Dành cho giảng viên

Dành cho giảng viên
Ngày đăng: 19/09/2023 09:34:00:AM | 152
 Mục lục bài viết

  VĂN BẢN - BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

  NĂM NỘI DUNG XEM CHI TIẾT
  2015

  Mẫu kiểm điểm đảng viên theo NQ TW4

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  2015

  Mẫu đánh giá cán bộ công chức, viên chức (Word File)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  2015

  Mẫu cam kết thu nhập cá nhân

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  2015

  Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  2015

  Phiếu điều chỉnh giảng viên

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

   

   

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật