Tuyển sinh, Đào tạo Bồi dưỡng

Tuyển sinh, Đào tạo Bồi dưỡng
Ngày đăng: 12/09/2023 10:23:00:AM | 13
 Mục lục bài viết

  Hình ảnh của Khóa bồi dưỡng kiến thức "Quản lý mạng lưới cấp nước đô thị an toàn, hiệu quả bằng phần mềm WaterGEMS".

  Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
  Học viên đang thực hành

  Học viên tham gia khóa học

  Trao Chứng nhận hoàn thành khóa học
  Trao Chứng nhận hoàn thành khóa học
  Trao chứng nhận hoàn thành Khóa học
  Trao chứng nhận hoàn thành Khóa học
  Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM