Liên Kết Đào Tạo

Liên Kết Đào Tạo
Ngày đăng: 12/12/2014 19:11:00:PM | 31
 Mục lục bài viết

    THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2+3

    Thông tin mới nhất về Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM và ĐH Montclair, Bang New Jersey, Hoa Kỳ đã được đăng tin trên Website chính thức của ĐH Montclair, cụ thể vui lòng tham khảo theo đường dẫn:
    http://www.montclair.edu/csam/news/article.php?ChannelID=54&ArticleID=13012