TS. NGUYỄN LỮ PHƯƠNG - Phó Trường Khoa

TS. NGUYỄN LỮ PHƯƠNG - Phó Trường Khoa
Ngày đăng: 28/04/2023 10:26:00:AM | 60
Dữ liệu đang cập nhật...
Bài viết liên quan
PGS.TS. NGUYỄN ĐINH TUẤN
Nguyên Hiệu trưởng, sinh hoạt chuyên môn Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường Email: ndtuan@hcmunre.edu.vn
PGS.TS. TÔN THẤT LÃNG - Giảng viên
Giảng viên, sinh hoạt chuyên môn Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường Email: ttlang@hcmunre.edu.vn
TS. THÁI PHƯƠNG VŨ
Bí thư Chi bộ Khoa Môi trường, Phó Khoa Môi trường Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường Email: tpvu@hcmunre.edu.vn
PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÂN HÀ - Trưởng Khoa
Trưởng Khoa Môi trường Chuyên môn: Quản lý Môi trường Email: ntvha@hcmunre.edu.vn
Bài viết nổi bật