PGS.TS. NGUYỄN ĐINH TUẤN

PGS.TS. NGUYỄN ĐINH TUẤN
Ngày đăng: 26/06/2023 09:32:00:AM | 56
 Mục lục bài viết

  Nguyên Hiệu trưởng, sinh hoạt chuyên môn
  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường
  Email: ndtuan@hcmunre.edu.vn

  Bài viết liên quan
  PGS.TS. TÔN THẤT LÃNG - Giảng viên
  Giảng viên, sinh hoạt chuyên môn Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường Email: ttlang@hcmunre.edu.vn
  TS. THÁI PHƯƠNG VŨ
  Bí thư Chi bộ Khoa Môi trường, Phó Khoa Môi trường Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường Email: tpvu@hcmunre.edu.vn
  TS. NGUYỄN LỮ PHƯƠNG - Phó Trường Khoa
  Chủ nhiệm Bộ môn, Phó Khoa Môi trường Chuyên môn: Quản lý Môi trường Email: nlphuong@hcmunre.edu.vn
  PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÂN HÀ - Trưởng Khoa
  Trưởng Khoa Môi trường Chuyên môn: Quản lý Môi trường Email: ntvha@hcmunre.edu.vn
  Bài viết nổi bật