TS. Đỗ Minh Tuấn - Trưởng khoa

TS. Đỗ Minh Tuấn - Trưởng khoa
Ngày đăng: 30/06/2023 10:51:00:AM | 46
 Mục lục bài viết

  - Trưởng khoa
  - Trưởng Bộ môn Trắc Địa Công trình

  Học vị: Tiến Sĩ

  Chức vụ:

  - Trưởng khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin Địa lý

  - Trưởng bộ môn Trắc Địa Công Trình

  Bảo vệ luận án tiến sĩ tại Nga

  Phụ trách các môn: Trắc Địa Cao Cấp, Trắc Địa Vệ Tinh, Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu...

  Là tác giả nhiều bài báo, công trình khoa học liên quan đến lĩnh vực trắc địa bản đồ

  Email: dmtuan@hcmunre.edu.vn