ThS TỪ THANH TRÍ

ThS TỪ THANH TRÍ
Ngày đăng: 26/06/2023 14:21:00:PM | 37
 Mục lục bài viết

    Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn

    Email: tttri@hcmunre.edu.vn

    Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

    Học phần giảng dạy: Công nghệ phần mềm, quản lý dự án, Phát triển PM hướng đối tượng.

    Sách, giáo trình, công trình:Tham gia 05 đề tài NCKH, 07 bài bài báo khoa học trên các kỷ yếu hội nghị và tạp chí