ThS TỪ THANH TRÍ

ThS TỪ THANH TRÍ
Ngày đăng: 26/06/2023 14:21:00:PM | 14
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn

  Email: tttri@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  Nơi đào tạo: Học viện kỹ thuật quân sự

  Học phần giảng dạy: Công nghệ phần mềm, quản lý dự án, Phát triển PM hướng đối tượng.

  Sách, giáo trình, công trình:Tham gia 05 đề tài NCKH, 07 bài bài báo khoa học trên các kỷ yếu hội nghị và tạp chí