Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám - Giới thiệu

Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám - Giới thiệu
Ngày đăng: 26/06/2023 14:13:46:PM | 19
 Mục lục bài viết

  TỔNG QUAN:

  Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

  Đội ngũ giảng viên có tuổi đời trung bình rất trẻ và năng động, với phần lớn các giảng viên có trình độ sau đại học. Hiện nay, Khoa có 20 giảng viên cơ hữu và cán bộ chuyên trách, trong đó có 1 PGS.TS, 5 Tiến sĩ và 13 Thạc sĩ. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa  còn được sự hỗ trợ từ các GS. TS., chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Tin học môi trường, Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám…

  LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU- ĐÀO TẠO:

     Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, Hệ thống thống thông tin, Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám (RS); và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

  NGÀNH ĐÀO TẠO:

       Đào tạo bậc đại học ngành Hệ thống thông tin và ngành Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành:

  1. Kỹ sư Công nghệ thông tin (gồm 2 chuyên ngành):

  • Tin học Tài nguyên và Môi trường
  • Công nghệ phần mềm

  2. Kỹ sư Hệ thống thông tin

  • Hệ thống thông tin Tài nguyên & Môi trường
  • Thương mại điện tử

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

  1. Phó Trưởng khoa (phụ trách): TS. Dương Thị Thúy Nga
  2. Phó Trưởng khoa: ThS. Từ Thanh Trí
  3. Phó trưởng khoa: ThS. Cao Duy Trường

  Click vào đây fit.hcmunre.edu.vn để truy cập vào trang thông tin của khoa  Hệ thống Thông tin và Viễn thám

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật