ThS. Nguyễn Trọng Khanh - Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật