THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 01 NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 01 NĂM 2024
Ngày đăng: 29/01/2024 07:42:27:AM | 2803
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO TUYN SINH SAU ĐẠI HC ĐỢT 01 NĂM 2024

  + Ngành tuyn sinh: Công ngh thông tin, KT Môi trường, KT Trc địa- Bn đồ, Qun lý Đất đai, Qun lý Tài nguyên & Môi trường

  +Phương thc tuyn sinh: Xét tuyn h sơ + phng vn; thi tiếng Anh.

  +Đăng ký d thi trc tuyến: t 29/01/2024 đến 10/05/2024 ti link http://sdh.hcmunre.edu.vn:1024/.../dang_ky_thi_sau_dai...

  +Np h sơ: t 01/3/2024 đến 10/05/2024

  +Thi tiếng Anh: 25/5/2024 (dành cho các thí sinh chưa có chng ch tiếng Anh theo quy định). Hình thc thi: Trc nghim và T lun

  Liên h: ĐT: 028.3991.3418 - Email: vncptbv@hcmunre.edu.vn

  Website: http://risd.hcmunre.edu.vn/donvi/trang-chu/index/

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật