Quản Trị Kinh Doanh

Quản Trị Kinh Doanh
Ngày đăng: 08/12/2022 00:00:00:AM | 331
 Mục lục bài viết

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp 2020

  STT HỌC PHẦN TÊN TLTK
  1 Kinh tế vi mô 170.TLP.GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC VI MÔ.PGS.LÊ THẾ GIỚI.NXB GIÁO DỤC 2008    Xem chi tiết >>
  170.TLP.Giáo trình Kinh tế vi mô - TS. Lê Bảo Lâm    Xem chi tiết >>
  170.TLP.Giáo trình kinh tế vi mô.Phí Mạnh Hồng    Xem chi tiết >>
  170.TLP.Kinh tế học vi mô_ Phần 1 - Roberts S. Pindyck, Daniel L.Rubinfeld_968349    Xem chi tiết >>
  170.TLP.Kinh tế học vi mô_ Phần 2 - Roberts S. Pindyck, Daniel L.Rubinfeld_968350    Xem chi tiết >>
  2 Kinh tế vĩ mô 179.TLC.Kinh Tế Học Vĩ Mô (NXB Thống Kê 1997) - Gregory Mankiw_ 529 Trang    Xem chi tiết >>
  179.TLC.KINH TẾ VĨ MÔ (Dich tu Mankiw 2nd Edition)    Xem chi tiết >>
  179.TLP. Nguyên Lý Kinh Tế Học Tập 1 - Gregory Mankiw    Xem chi tiết >>
  179.TLP. Nguyên Lý Kinh Tế Học Tập 2 - Gregory Mankiw    Xem chi tiết >>
  179.TLP.KINH TẾ HỌC VĨ MÔ.NXB GIÁO DỤC ĐÀO TẠO    Xem chi tiết >>
  179.TLP.KINH TẾ HỌC.David_Begg    Xem chi tiết >>
  3 Nguyên lý kế toán 188.TLP. Nguyên lý kế toán_ Tóm tắt lý thuyết - bài tập - PGS.TS. Võ Văn Nhị (chủ biên)_983054    Xem chi tiết >>
  188.TLP.GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN.TS ĐOÀN QUANG TRIỆU.NXB TÀI CHÍNH    Xem chi tiết >>
  188.TLP.GiaotrinhnguyenlyketoanNguyenHuuCuongNgoHaTanPhanThiDoQuyen    Xem chi tiết >>
  188.TLP.NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN.PGS. VÕ VĂN NHỊ.NXB THỐNG KÊ    Xem chi tiết >>
  4 Nguyên lý Marketing 196.TLC.NGUYÊN LÝ TIẾP THỊ.    Xem chi tiết >>
  196.TLP.GIÁO TRÌNH MARKETTING CĂN BẢN.NXB HÀ NỘI 2005    Xem chi tiết >>
  196.TLP.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING.HỌC VIÊN NGÂN HÀNG 2008    Xem chi tiết >>
  196.TLP.Principles of Marketing-15th edition - Pearson 2013    Xem chi tiết >>
  196.TLP.QUẢN TRỊ BÁN HÀNG-J.COMMER    Xem chi tiết >>
  196.TLP.QUẢN TRỊ MARKETING    Xem chi tiết >>
  5 Quản trị học 206.TLP.Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà    Xem chi tiết >>
  206.TLP.Những vấn đề cốt yếu của quản lí    Xem chi tiết >>
  206.TLP.QUẢN TRỊ HỌC.NXB GIAO THÔNG VẬN TẢI    Xem chi tiết >>
  206.TLP.Quản trị học-DH Kinh Tế Tài Chính    Xem chi tiết >>
  206.TLP.Quản trị học-ĐH Mở    Xem chi tiết >>
  6 Tài chính-Tiền tệ 217.TLC.Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính_602706
  217.TLP.GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ.THS.TRẦN ÁI KẾT
  217.TLP.LÍ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ.GS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH.NXB THỐNG KÊ
  217.TLP.Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính-S.Mishkin
  7 Nguyên lý thống kê kinh tế 225.TLC.Giáo trình Lý thuyết thống kê - Hà Văn Sơn
  8 Luật kinh tế 234.TLC.Luật kinh tế, NXB Giáo dục Việt Nam
  234.TLP.Giáo trình Luật Dân sự
  234.TLP.Giáo trình luật kinh tế.LS NGUYỄN VĂN TÀI
  9 Kỹ năng thuyết trình 241.TLP.BÀI GIẢNG KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH.TRẦN THỊ HẰNG NI
  241.TLP.Kỹ năng thuyết trình
  241.TLP.Tai lieu DHDT KTT
  10 Kỹ năng làm việc nhóm 247.TLC.17-nguyen-tac-vang-trong-lam-viec-nhom-john-c-maxwell
  247.TLP. Kỹ năng làm việc nhóm - TS. Trương Minh Đức_974024
  247.TLP.Cam_nang_kinh_doanh_Harvard_Xay_dung_nhom
  247.TLP.XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ.NXB TỔNG HỢP TP.HCM
  11 Kỹ năng quản lý thời gian 252.TLP.Tài Liệu Quản lý thời gian
  12 Kỹ năng tư duy sáng tạo 255.TLP.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐI TÌM Ý TƯỞNG SÁNG TẠO Thạc sĩ  Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn
  13 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 261.TLC.Nguyễn Đình Cành ,Phương Pháp và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học
  261.TLP.BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.HUỲNH MAI TRANG.TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
  261.TLP.Giáo trình_ phương pháp nghiên cứu khoa học_729578
  261.TLP.Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh-Hà Nam Khánh Giao
  261.TLP.Vũ Cao Đàm Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
  14 Quản trị văn phòng 270.TLC.Giáo trình Quản trị văn phòng - Nguyễn Thành Độ
  270.TLP.BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG. PHẠM THỊ NGÂN.ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
  270.TLP.Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Thị Ngọc An_907894
  15 Quản trị chiến lược 281.TLC. Khái luận quản trị chiến lược-F.David
  281.TLP.Chien luoc Canh tranh - Michael E. Porter
  281.TLP.GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.PGS LÊ THẾ GIỚI
  281.TLP.Quản trị chiến lược - PGS.TS. Lê Thế Giới, TS. Nguyễn Thanh Liêm
  281.TLP.Strategic-management concepts and cases f.david
  281.TLP.QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.THS NGUYỄN ĐÌNH HÒA.ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
  16 Quản trị nguồn nhân lực 291.TLC. Quản trị nguồn nhân lực - PGS.TS. Trần Kim Dung_2011
  291.TLP.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.TS NGUYỄN THANH HỘI.TRƯỜNG ĐHKT TPHCM
  291.TLP.GIÁO TRÌNH KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC.NXB ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 2008
  291.TLP.GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC.NXB LĐ XH
  17 Quản trị Marketing 301.TLC.Marketing_Management_
  301.TLC.QUẢN TRỊ TIẾP THỊ KOTKER 14th
  301.TLP.CÁC KĨ NĂNG TIẾP THỊ HIỆU QUẢ.NXB TỔNG HỢP TP HCM
  301.TLP.Phillip Kotler - Marketing Management
  301.TLP.QUẢN TRỊ MARKETING
  301.TLPNhững nguyên lý tiếp thị (Principles of marketing) - Trần Văn Chánh_191048
  18 Quản trị vận hành 312.TLP.Bài giảng Quản trị tác nghiệp_930818
  312.TLP.GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP.TS TRƯƠNG TOÀN THỂ.NXB LĐXH
  19 Quản trị tài chính doanh nghiệp 321.TLP.GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.NGUYỄN VĂN TUẤN.ĐH ĐÀ LẠT
  321.TLP.GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.TS LƯU THỊ HƯƠNG.ĐH KT QUỐC DÂN
  321.TLP.QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH.THS VŨ QUANG KẾT
  321.TLP.tài chính doanh nghiệp
  20 Phân tích và dự báo kinh doanh 330.TLC.PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.PGS PHẠM VĂN ĐƯỢC.NXB THỐNG KÊ
  330.TLP. Sustainable Entrepreneurship by Alan S. Gutterman
  21 Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp 338.TLC.khoi-nghiep-tinh-gon- BẢN TIẾNG ANH
  338.TLP.Khởi nghiệp tinh gọn-Eric Ríe
  22 Anh văn chuyên ngành 347.TLC.Market Leader Pre Intermediate Business English Teachers Resource Book
  347.TLC.Market_leader_pre_intermediate_business
  347.TLC.600 ESSENTCIAL WORD FOR TOEIC TEST
  347.TLP.VERY EASY TOEIC
  347.TLC.Market_leader_pre_intermediate_business
  23 Tâm lý học quản trị 357.TLC.TÂMM LÍ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH.NGUYỄN HỮU THỤ.NXB ĐH QUỐC GIA
  357.TLP.TÂM LÍ HỌC XÃ HỘI VỚI QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP.NXB KHXH
  24 Quản trị dự án 366.TLC.GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN.TS TỪ QUANG PHƯƠNG.NXB LĐXH2005
  366.TLP.QUẢN TRỊ DỰ ÁN.TỐNG THÙY LINH.ĐH MỞ TPHCM
  366.TLP.BAI GIANG QLDA_.Phan 1_2
  366.TLP.GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
  366.TLP.QUẢN LÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.PGS TRỊNH QUỐC THẮNG.NXB XÂY DỰNG
  25 Quản trị bán hàng 377.TLP.GIÀU NHẤT NHỜ BÁN HÀNG RẺ NHẤT.NXB TRẺ
  377.TLP.QUẢN TRỊ BÁN HÀNG-J.COMMER
  26 Quản trị chất lượng 384.TLP.GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG.ĐH ĐÀ LẠT
  384.TLPQUANTRICHATLUONGTHEOTIEUCHUANQUOCTE.NXB ĐH QUỐC GIA
  27 Quản trị logistic 395.TLC. Logistics những vấn đề cơ bản - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân_763688
  395.TLP.PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ LOGISTIC Ở VIỆT NAM.BÙI NGỌC CƯỜNG
  28 Quản trị xuất nhập khẩu 406.TLP.GIÁO TRÌNH KĨ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG.THS BÙI THỊ THÙY CHI.NXB HÀ NỘI 2005
  406.TLP.GIÁO TRÌNH KĨ THUẬT NGOẠI THƯƠNG.ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN.NXB THỐNG KÊ
  406.TLP.GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG.NGUYỄN NGỌC HẠNH
  406.TLP.KĨ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG.THS HUỲNH TẤN CƯỜNG.ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
  29 Quản trị kinh doanh thương mại và dịch vụ 417.TLP.QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẬP 1.NXB LĐXH
  417.TLP.QUẢN TRI KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẬP 2.NXB LĐXH
  30 Đàm phán trong kinh doanh 426.TLC.Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh
  426.TLC.Giáo trình về Giao dịch và đàm phán kinh doanh - GS.TS. Hoàng Đức Thân_2006
  426.TLP. ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CẠNH TRANH HAY HỢP TÁC.NXB TRẺ
  426.TLP.ĐÀM PHÁN THEO PHONG CÁCH TRUMP.GEORGE ROSS. NXB VHTT
  32 Quản trị rủi ro 445.TLP.BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH.ĐHKT TPHCM
  33 Quản trị sự đổi mới 453.TLC.sách quản trị thay đổi (changes management)
  453.TLP.QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀ CHUYỂN TIẾP.NXB TỔNG HỢP TPHCM
  34 Quản trị xung đột 463.TLP.CHIẾN LƯỢC XUNG ĐỘT - Thomas C. Schelling.NXB TRẺ
  35 Văn hóa doanh  nghiệp 417.TLC.Giáo trình Văn hóa kinh doanh – Dương Thị Liễu
  417.TLP.Đạo đức kinh doanh và  Văn hoá doanh nghiệp- Nguyễn Mạnh Quân
  417.TLP.ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  36 Đạo đức và trách nhiệm xã hội 479.TLP.Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.TS NGUYỄN NGỌC THẮNG
  479.TLC.Đạo đức kinh doanh và  Văn hoá doanh nghiệp- Nguyễn Mạnh Quân
  479.TLP.ĐẠO ĐỨC VÀ DOANH NGHIỆP.NXB THẾ GIỚI
  479.TLP.LUẬN VĂN.ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.
  479.TLP.TẠP CHÍTRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HÀNH VI 
  37 Sản xuất sạch hơn 489.TLP.BÀI GIẢNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN.VŨ BÁ MINH
  489.TLP.BÀI GIẢNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN.THS NGUYỄN MINH KỲ.ĐH NÔNG LÂM TPHCM
  489.TLP.GIÁO TRÌNH SẢN XUẤT SẠCH HƠN.KHOA MÔI TRƯỜNG.ĐH KHOA HỌC HUẾ
  39 Thương mại điện tử 507.TLP.GIÁO TRÌNH THƯƠNG MAIỊ ĐIỆN TỬ. NGUYỄN CỬU LONG.NXB HÀ NỘI
  507.TLP.QUY ĐỊNH MỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
  507.TLP.TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
  40 Chăm sóc khách hàng 515.TLP.BÀI GIẢNG HÀNH VI KHÁCH HÀNG.PHÙNG MINH TUẤN.ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
  515.TLP.CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG LỢI THẾ CẠNH TRANH.NXB TRẺ
  515.TLP.HÀNH VI KHÁCH HÀNG.THS TẠ THỊ HỒNG HẠNH.TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM
  43 Kế toán quản trị 537.KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.PGS PHẠM VĂN ĐƯỢC.NXB ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
  537.TLP.BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.TS TRẦN ĐÌNH PHỤNG.ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
  537.TLP.GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.TRẦN NHẬT THIỆN.ĐH ĐÀ LẠT
  44 Kỹ năng giao tiếp 541.TLP.BÀI GIẢNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH.NGUYỄN VĂN THỤY.ĐH NGÂN HÀNG TPHCM
  541.TLP.GIÁO TRÌNH KĨ NĂNG GIAO TIẾP.NXB HÀ NỘI
  541.TLP.KĨ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH.TS PHẠM VĂN HỒNG 2010
  541.TLP.KỸ NĂNG GIAO TIẾP.CHU VĂN ĐỨC
  45 Kỹ năng giải quyết vấn đề

  548.TLP.BẢN ĐỒ TƯ DUY QUẢN TRỊ.EDWARD
  548.TLP.Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào

  46 Kỹ năng tìm việc 555.TLP.BÀI GIẢNG KĨ NĂNG TÌM VIỆC LÀM.TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH2010.217
  555.TLP.BÀI GIẢNG PHỎNG VẤN TÌM VIỆC.PHAN QUỐC VIỆT

  Tài Liệu Tham Khảo Chuyên Ngành Quản Trị Bất Động Sản 2020

   

  STT Học phần Giáo trình  Tham khảo
  Khối kiến thức giáo dục đại cương    
  1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Tài liệu tập huấn các môn Lý luận chính trị - Bộ giáo dục đào tạo 2019 P1    Xem chi tiết >> P2    Xem chi tiết >> [1] Lịch sử các học thuyết kinh tế - Robert B.Ekelund    Xem chi tiết >> P2    Xem chi tiết >>
  [2] Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin
  2 Triết học Mác- Lênin Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Tài liệu tập huấn các môn Lý luận chính trị - Bộ giáo dục đào tạo 2019 P1    Xem chi tiết >> P2    Xem chi tiết >> [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu
   toàn quốc lần thứ XII,NXB Chính trị quốc gia- Sự thật, Hà Nội, 2016
  3 Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2019

  P1    Xem chi tiết >> P2    Xem chi tiết >>

  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.
  [2] Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.
  [3] Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
  [4]Trần Văn Giàu: “Nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong: Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990.
  [5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
  4 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tài liệu tập huấn), Dánh cho sinh viên Khối không chuyên Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng. Nxb Chính trị quốc gia. P1    Xem chi tiết >> P2     Xem chi tiết >> [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Nghị quyết các kỳ đại hội Đảng    Xem chi tiết >> 
  [2] Nguyễn Trọng Phúc – Đinh Xuân Lý, Một số chuyên để Lịch sử Đảng Cộng sắn Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia.
  5 Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương-NXB Giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo    Xem chi tiết >> Pháp luật đại cương - NXB Giáo dục,TS.Nguyễn Hợp
   Toàn, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội
      Xem chi tiết >>
  6 Chủ nghĩa xã hội khoa học [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tài liệu tập huấn các môn Lý luận chính trị, 2019    Xem chi tiết >>
   
  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). NXB.CTQG, Hà Nội, 2011
  [2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. NXB.CTQG, Hà Nội, 2016.
  [3] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các môn khoa học
  Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học,
  NXB.CTQG, Hà Nội, 2002.
  [4] Bùi Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Thạch (Đồng chủ biên), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, “Chương trình cao cấp lý luận chính trị”, NXB Lý luận chính trị, 2018.
  7 Môi trường và con người [1] Lâm Minh Triết, Huỳnh Thị Minh Hằng. Con người và môi trường, nxb ĐHQG TP HCM, 2008.    Xem chi tiết >>
  [2] Nguyễn Xuân Cư, Nguyễn Thị Phương Loan, Giáo trình môi trường và con người, nxbGD, 2010.    Xem chi tiết >>
  [3] Lê Văn Khoa, Giáo trình môi trường và con người, NXB Giáo Dục, 2013     Xem chi tiết >>
  [1] Lưu Đức Hải, Cơ sở khoa học môi trường, NXB ĐHQG HN, 2001,
  [2] Lê Thanh Mai, Môi trường và con người, Na ĐHQG Tp. HCM, 2009.
  [3] Goudie, A., The Human Impact on the Natural Environment, Oxford: Wiley-Blackwell, 2013.
  [4] PGS.TS Lê Văn Thăng. Giáo trình Khoa học môi trường đại cương, ĐH KH Huế, 2009.
  8 Anh văn 1 Grand Trew, TACTICS FOR THE TOEIC TEST Listening and Reading Test: Introductory Course, Oxford University Press, 2013    Xem chi tiết >> [1] Lin Lougheed, Preparation series for the New Toeic Test: Introductory Course Fourth edition, Longman, 2010.
  [2] Anne Taylor, TOEIC Analyst. Second edition, NXB Tổng hợp TPHCM, 2015
  [3] Anne Tayior, Garrett Byrne, VERY EASY TOEIC Second edition, NXB Tong hợp TPHCM 2015
  9 Anh văn 2 Grand Trew, TACTICS FOR THE TOEIC TEST Listening and Reading Test, Introductory Course, Oxford University Press, 2013     Xem chi tiết >> [1] Lin Lougheed, Preparation series for the New Toeic Test: Introductory Co Fourth edition, Longman, 2010. [2] Anne Taylor, TOEIC Analyst. Second edition, NXB Tổng hợp TPHCM, 2015
  [3] Anne Tayior, Garrett Byrne, VERY EASY TOEIC Second edition, NXB tổng hợp TPHCM, 2015
  10 Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 1, NXB Giáo dục.    Xem chi tiết >> [1] Khu Quốc Anh, Đại số tuyến tính và hình học giải tích, NXB ĐHQG Hà
  Nội.
  [2] Khu Quốc Anh, Bài tập Đại số tuyến tính và hình học giải tích, NXB
  ĐHQG Hà Nội.
  [3] Nguyễn Đình Trí, Bài tập Toán cao cấp tập 1, NXB Giáo dục.
  [4] Bùi Xuân Hải, Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.
  [5] Trần Lưu Cường, Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.
  11 Toán cao cấp 2 Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 2, NXB Giáo dục.    Xem chi tiết >> [1] Nguyễn Đình Trí, Bài tập Toán cao cập tập 2, NXB Giáo dục
  [2] Nguyễn Huy Hoàng, Toán cao cấp, NXB Giáo dục.
  [3] Phạm Hồng Danh, Toán cao cấp, NXB ĐHQG TP.HCM.
  [4] Đỗ Công Khanh, Toán cao cấp, NXB ĐHQG TP.HCM.
  12 Tin học Ứng dụng Giáo trình tin học đại cương    Xem chi tiết >>  
  13 Xác suất thống kê [1] Hoàng Ngọc Nhậm, Lý thuyết xác suất và thống kê, NXB Thống kê    Xem chi tiết >>
  [2] Lê Khánh Luận và Nguyễn Thanh Sơn, Lý thuyết xác suất và thống kê, NXB tổng hợp TP.HCM.     Xem chi tiết >>
  [1] Hoàng Ngọc Nhậm, Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê, NXB Thống kê.
  [2] Lê Khánh Luận và Nguyễn Thanh Sơn, Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê, NXB tổng hợp TP.HCM.
  [3]. Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.
  [4. Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục.
  [5] Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, NXB Khoa học Kỹ thuật, 
  14 Giáo dục thể chất  Bóng Chuyền :
  [1] TS. Nguyễn Quang, Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu bóng chuyền xuất bản thể dục thể thao, 2004.    Xem chi tiết >>
  [2] ThS. Nguyễn Xuân Dung, Giáo trình bóng chuyền, Trường ĐH TDTT Tp.HCM 1998.
  [3] Ủy ban thể dục thể thao, Luật bóng chuyền, Nhà xuất bản thể dụng
  - Đá Cầu : Giáo trình Đá cầu    Xem chi tiết >>
  - Cầu Lông :
  [1] TS. Nguyễn Quang, Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu bóng chu Nhà xuất bản thể dục thể thao, 2004.    Xem chi tiết >>
  [2] ThS. Nguyễn Xuân Dung Giáo trình bóng chuyền, Trường ĐH TDTT HCM, 1998.
  [3] Ủy ban thể dục thể thao, Luật bóng chuyền, Nhà xuất bản thể dục thể thao 2004
  [1] Giáo dục thể chất dành cho học sinh – Bộ GDĐT-NXB.Giáo Dục Việt Nam 
  15 Giáo dục quốc phòng - an ninh    
  Khối kiến thức giáo dục chuyên  nghiệp    
  Kiến thức cơ sở ngành    
  Bắt buộc    
  16 Kinh tế vi mô
  N. Grygory Mankiw, Kinh tế học vi mô    Xem chi tiết >>
  [1]. Robert S.Pindyck, Daniel L.Rubinfeld (1999); Kinh tế học vi mô; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; NXB Thống kê – Hà Nội.    Xem chi tiết >>
  [2] TS Lê Bảo Lâm (chủ biên), Kinh tế vi mô (tái bản lần 1), Trường ĐH Kinh tế, NXB Thống kê, Tp.HCM, năm 2005.
  [3] TS Nguyễn Như Ý, Th.S Trần Thị Bích Dung, Th.S Trần Bá Thọ, TS Nguyễn Hoàng Bảo; kinh tế học vi mô, NXB
  17 Kinh tế vĩ mô

  Grygory Mankiw, Kinh tế học vĩ mô    Xem chi tiết >>

  [1] Phan Nữ Thanh Thủy, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, kinh tế vĩ mô, nhà xuất Thống kê, 2013.
  [2]. Giáo trình kinh tế học vĩ mô - Bộ Giáo dục và đào tạo
  [3]. TS. Nguyễn Như Ý & ctv, Kinh tế vĩ mô, NXB kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2
  [4]. Bài tập kinh tế vĩ mô - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Câu hỏi trắc nghiệm và bà Kinh tế học Vĩ mô. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
  [5] Tóm tắt Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô. Trường Đại học Kinh Tế TPHCM.
  [6]. Kinh tế học vĩ mô, Robert J.Gordon, NXB Khoa học kỹ thuật.
  18 Nguyên lý kế toán  Khoa kế toán Bộ môn Nguyên lý kế toán, 2015, Giáo trình Nguyên lý kế toán, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,tái bản lần 5    Xem chi tiết >> [1]. Thiếu Thị Tâm, Trần Hồng Vân, Dương Hoảng Ngọc Khuê, Lê Quang Mẫn và
  Phạm Huỳnh Lan Vi, 2014, Nguyên lý kế toán, NXB Lao Động, tái bản lần 1 có sửa chữa
  [2]. Võ Văn Nhị, 2014, Nguyên lý kế toán Tóm tắt lý thuyết – Bài tập, NXB Kinh
  tế TP. Hồ Chí Minh
      Xem chi tiết >>
  [3]. M.N. Arora, K.V. Achalapathi & S.Brinda, 2013, Financial Accounting (B.Com-
  Ist Year), 1st Edition
  19 Nguyên lý marketing  Philip Kotler & Gary Armstrong (Bản dịch), Nguyên lý tiếp thị, NXB Lao - T Động Xã hội, 2012.    Xem chi tiết >>
   
  [1] Tập thể giảng viên Khoa Kinh tế TNTN, Marketing căn bản, Lưu hành nội bộ, 2017.
  [2] Philip Kotler & Gary Armstrong, Principles of marketing, Pearson, 2017.    Xem chi tiết >>
  20 Quản trị học

  Tập thể tác giả Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Quản trị học. Nhà xuất bản Kinh tế Tp.HCM, 2015    Xem chi tiết >>

  BSUNG    Xem chi tiết >>

  [1] H. Koontz, C. Odonnell, H. Weirich, Những vấn đề cốt yếu của quản lý. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1998.
  [2] Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Management, (11th Edition). Pearson Ecudation, 2010.
  21 Tài chính -Tiền tệ [1] Nguyễn Văn Luân, Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, NXB ĐHQG TP. HCM 2007.    Xem chi tiết >>
  [2]. Frederic S. Mishkin, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, bản dịch tiếng Việt, NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2015. (Các chương: 1, 3-9, 12 và 13)
  [1] Frederic S. Mishkin, The economics of money, banking and financial mar 10th edition.    Xem chi tiết >>
  [2] Peter Rose, Money and capital markets, 10th edition.
  [3] Các số của các tạp chí: Tài chính tiền tệ, Thị trường tài chính tiền tệ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Ngân hàng...
  22 Nguyên lý thống kê kinh tế TS. Hà Văn Sơn, Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế, NXB Thống kê 2011    Xem chi tiết >> [1] PGS.TS. Trần Thị Kim Thu, giáo trình lý thuyết thống kê, NXB đại học quốc dân, 2016
  Cha
  [2] Nguyễn Trần Quế, Vũ Mạnh Hà, giáo trình thống kê kinh tế, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2014
  [3] Bộ xây dựng, Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB Xây dựng, 2014.
  23 Luật kinh tế [1] Tập thể tác giả,Giáo trình Pháp Luật Kinh tế, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008    Xem chi tiết >>
  [2] Tập thể tác giả, Giáo trình Luật Dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB. Công an nhân dân, 2019.
  [3] Luật Doanh nghiệp, NXB. Chính trị quốc gia, 2014.
  [4] Luật Đầu tư, NXB. Chính trị quốc gia, 2014.
  [5] Luật phá sản, NXB Chính trị quốc gia, 2014
  [1] Tập thể tác giả, Giáo trình Luật Đất đai, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2016.
  [2] Nguyễn Đình Bồng, Tôn Gia Huyên, Quản lý đất đai và thị trường bất động sản, NXB Bản đồ, 2006.
  [3] Ngô Văn Tăng Phước, Giáo trình Pháp luật Kinh tế, NXB Thống kê, 2006.
  [4] Bộ luật dân sự, NXB Chính trị quốc gia sự thật,2015
  Tự chọn    
  24 Kỹ năng thuyết trình 1. Alison Lester (Dương Nhã Vân dịch), Kỹ năng thuyết trình hiệu quả, NXB Lao Động, 2018.    Xem chi tiết >> [1] Theobald (Thành Khanh, Diễm Quỳnh dịch), Nâng cao kỹ năng thuyết trình NXB Hồng Đức 2018
  [2] Ts. Laura Sicola (Dương Hậu dịch ), Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp NXB Công Thương, 2019
  [3] Nguyễn Thụy Khánh Chương, Bản đồ tư duy trong thuyết trình, NXB Dân Trí, 2018
  25 Kỹ năng làm việc nhóm John C. Maxwell (Đức Anh dịch), 17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, NXB Lao Động, 2018.    Xem chi tiết >> [1] Cẩm nang kinh doanh Havard, Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2006.    Xem chi tiết >>
  [2] Hidehiko Hamada (Anh Việt dịch), Kỹ năng làm việc nhóm của người Nhật,
  NXB Thế giới, 2018
  [3] Phan Văn Hồng Thắng, Làm việc nhóm từ A đến Z, NXB Thế Giới, 2019
  26 Kỹ năng quản lý thời gian  Bài giảng môn Kỹ năng quản lý thời gian    Xem chi tiết >>  
  27 Kỹ năng tư duy sáng tạo  Bài giảng môn Kỹ năng tư duy sáng tạo.    Xem chi tiết >> [1] Huỳnh Văn Sơn - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, 2011.
  [2] Michael Michalko, Đột phá sức sáng tạo - Bí mật của những thiên tài sáng tạo, NXB Tri thức, 2006.
  Kiến thức ngành    
  28 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Nguyễn Thị Cành (2004). Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb ĐHQG TPHCM.    Xem chi tiết >> [1] Pervez N. Ghauri. (1995). Các phương pháp nghiên cứu kinh tế. London.
  [2] Lawrence Neuman (2000). Các phương pháp nghiên cứu xã hội. Nxb Pearson, USA.
  [3] Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2007). Phương pháp nghiên cứu khoa học Marketing. Nxb Đại học quốc gia TP.HCM.
  [4] Nguyễn Văn Lê (2001). Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb Trẻ TP
  Hồ Chí Minh.
  [5] Phương Kỳ Sơn (2001). Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội.
  29 Quản trị văn phòng    Xem chi tiết >> Nguyễn Thành ĐộNguyễn Ngọc Điệp. Trần Phương Hiền, Giáo Trình Quân Trị Nên Phòng. NXB DHKTQD TP. HN 2012.    Xem chi tiết >> [1] Nguyễn Hữu Trí. Giáo Trình Quản Trị Văn Phòng, NXB KHKT 2005.
  [2] Nguyễn Hữu Thân, Quản trị hành chính văn phòng. NXB TK 2004. 
  30 Quản trị chiến lược  F. David (2016), Khái luận quản trị chiến lược    Xem chi tiết >> [1] Barry J. Witcher, Vinh Sum Chau (2014) Strategic management: principles and
  [2] Palgrave Macmillan, (2012) Global strategic management
  [3] Porter, M. (2014), Chiến lược cạnh tranh, NXB Thống kê, TP.HCM
  31 Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực - PGS.TS. Trần Kim Dung    Xem chi tiết >>
   
  [1] Barry J. Witcher, Vinh Sum Chau (2014) Strategic management: principles and
  [2] Palgrave Macmillan, (2012) Global strategic management [3] Porter, M. (2014), Chiến lược cạnh tranh, NXB Thống kê, TP.HCM
  32 Quản trị marketing  [1] Quan Tri Marketing- Philip Kotler    Xem chi tiết >> [1] Barry J. Witcher, Vinh Sum Chau (2014) Strategic management: principles and
  [2] Palgrave Macmillan, (2012) Global strategic management [3] Porter, M. (2014), Chiến lược cạnh tranh, NXB Thống kê, TP.HCM
  33 Quản trị vận hành [1] Nguyễn Thành Hiếu, Trương Đức Lực, Nguyễn Đình Trung, 2018, Giáo trình Quản trị tác nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.    Xem chi tiết >>
  [2] Đặng Minh Trang, Lưu Đan Thọ, 2015, Quản trị vận hành hiện đại, NXB Tài
  chính.
  [3] Đặng Minh Trang, Lưu Đan Thọ, 2015, Bài tập và bài giải Quản trị vận hành hiện đại, NXB Tài chính.
  [4] Trương Đoàn Thể, 2007, Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.
  [1] Nguyễn Kế Nghĩa, Phạm Văn Hiếu, 2018, Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.
  [2] Đồng Thị Thanh Phương, 2011, Quản trị sản xuất và dịch vụ (Lý thuyết và Bài tập), NXB Lao động-Xã hội.
  34 Quản trị tài chính doanh nghiệp  Ross, Westerfield và Jaffe (2019). Tài chính doanh nghiệp Corporate Finance. Nxb Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh    Xem chi tiết >>  
  35 Phân tích và dự báo kinh doanh [1] Phạm Văn Dược và Đặng Kim Cương. (2010). Giáo trình Phân tích hoạt động xuất kinh doanh. Tp.HCM: NXB Thống kê.    Xem chi tiết >>
  [2] Phạm Quốc Luyến, Phân tích và dự bảo kinh doanh
  [1]Nguyễn Năng Phúc, (2010), Giáo trình Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, NXB Tài chính
  [2] Võ Thị Lan (2005), Dự báo trong kinh doanh., ĐH Mở
  [3] Khoa Kế toán – Kiểm toán EUH, Giáo trình Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, trường Đại học kinh tế TP.HCM.
  36 Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp [1] Eric Ries, (2019), Khởi nghiệp tinh gọn – The lean startup, NXB Tổng hợp Tp. HCM    Xem chi tiết >>
  [2] Gutterman, Alan S. (2018), Sustainable entrepreneurship, New York: Business Expert 
  [1] PGS. TS Nguyễn Thị Liên Diệp, (2017), Quản trị khởi nghiệp, Hà Nội: NXB Hồng Đức    Xem chi tiết >>
  [2] Aulet Bill, (2017), Disciplined entrepreneurship workbook, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons    Xem chi tiết >>
  37 Anh văn chuyên ngành Cotton D., Falvey D. and Kent S., "Market Leader - Pre-Intermediate Business English Course", Pearson Education Limited, 2002    Xem chi tiết >> [1] Seligson P. and Oxenden C., "American English File", Oxford University Press, 1996.
  [2] Barard R. and Cady J., "Business Venture", Oxford University Press, 2000.
  [3] Lougheed L., “Preparation Series for the New TOEIC Test", 4th Edition, Pearson Education Limited, 2007.
  [4] Taylor A., "Developing Skills for the TOEIC Test", NXB Trẻ, 2009.
  [5] Taylor A. and Janzen A., "Target TOEIC", Compass Publishing, 2010.
  [6] "Oxford Practice Tests for the TOEIC Test", Oxford University Press, 2008
  [7] Murphy R., "English Grammar in Use", Cambridge University Press, 2008
  Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc    
  38 Tổng quan về thị trường Bất động sản 1. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (2006), Thị trường Bất động sản, NXB Xây dựng     Xem chi tiết >> [1] Seldin, Maury and James H.Boykin (1990), Real Estate Analysis, Homwood III American Society of Real Estate Counselores and Dow Jones- Irwin
  [2] Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ
  Chí Minh
  [3] Lê Chí Sĩ, Chiến lược kinh doanh bất động sản
  [4] Luật chuyên ngành trong Kinh doanh bất động sản: Luật kinh doanh bất động
  sản, Luật Nhà ở, Luật đất đai, Luật dân sự...
  [5] Lý thuyết nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.
  39 Quản trị dự án [1] Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Quản lý dự án, NXB ĐHQG TPHCM, 2011    Xem chi tiết >>
  [2] Từ Quang Phương, Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động Xã hội
  [1] Trịnh Thùy Anh, Quản trị dự án, Đại học Mở Tp. HCM
  [2] Joseph Heagney, 2012, Quản trị dự án – Những nguyên tắc căn bản. Bản dịch của NXB Lao động – Xã hội
  [3] PMI, 2013. A guide to the Project Management Body of Knowledge. 5th Edition
  [4] Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. (2003), Project Management:A Managerial Approach, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.
  40 Kinh doanh Bất động sản PGS.TS. Nguyễn Thế Phán, Kinh doanh Bất động sản, Hà Nội, 2010 [1] Seldin, Maury and James H.Boykin (1990), Real Estate Analysis, Homwood III. American Society of Real Estate Counselores and Dow Jones-
  Irwin
  [2] Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  [3] Lê Chí Sĩ, Chiến lược kinh doanh bất động sản
  [4] Luật chuyên ngành trong Kinh doanh bất động sản: Luật kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật đất đai, Luật dân sự...
  41 Quản lý dịch vụ công trình [1] Bài giảng Quản trị bất động sản    Xem chi tiết >>
  [2] Đại học tổng hợp nghiên cứu xây dựng Mátxcơva, Kinh tế và quản lý bất động sản, nhà xuất bản Xây dựng (tập 1 và tập 2)
  [1] Quy chế quản lý nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
  [2] Luật nhà ở năm 2005
  [3] Nghị định số 71/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở do Chính phủ ban hành
  [4] Nghị định số 153/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản do Chính phủ ban hành
  42 Môi Giới Bất Động Sản Bài giảng môn Môi giới bất động sản    Xem chi tiết >> [1] GS.TS. Hoàng Đức Thân (2006). Giao dịch và Đàm phán kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
  [2] TS. Thái Trí Dũng (2003), Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh Nhà xuất bản Thống kê.
  [3] PGS.TS Thái Bá Cần (2003), Thị trường bất động sản, Nhà xuất bản Tài chính Hà Nội.
  43 Luật Kinh Doanh Bất Động Sản [1] Bài giảng Luật kinh doanh bất động sản – Khoa Luật &LLCT trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
  [2] Luật kinh doanh bất động sản 2014, NXB Chính trị quốc gia sự thật
  [3] Luật đất đai 2013 (Sửa đổi bổ sung năm 2018), NXB Chính trị quốc gia sự thật
  [4] Luật xây dựng 2014, NXB Chính trị quốc gia sự thật Luật nhà ở 2014, NXB Chính trị quốc gia sự thật
  [1] Tập thể tác giả, Giáo trình Luật Đất đai, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân
  dân, 2016.
  [2]Tập thể tác giả, Giáo trình Luật Dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2019. NXB Bản
  [3] Nguyễn Đình Bồng, Tôn Gia Huyên, Quản lý đất đai và thị trường bất động sản, đồ, 2006.
  [4]Bộ luật dân sự 2015, NXB Chính trị quốc gia sự thật.
  [5] Luật Doanh nghiệp 2014, NXB Chính trị quốc gia sự thật.
  [6] Luật Đầu tư 2014, NXB Chính trị quốc gia sự thật
  44 Marketing Bất động sản [1] Don Sexton (Hà Minh Hoàng, Hoàng Trang dịch), Marketing căn bản, NXB Lao động, 2018
  [2] Gary W.Eldred (Đỗ Kiệt Ánh, Anh Thư dịch), Bất động sản căn bản, NXB Lao động, 2018.
  [1] David Lindahl (Trần Thăng Long dịch), Đầu tư bất động sản, NXB Lao
  động, 2018
  [2] George H.Ross (Thùy Dương, Thúy Hà dịch), Chiến lược đầu tư bất động
  sản, NXB Lao động, 2018
  45 Đàm phán trong kinh doanh Bài giảng môn Đàm phán trong kinh doanh [1] GS.TS. Hoàng Đức Thân (2006). Giao dịch và Đàm phán kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
  46 Thực hành nghề nghiệp [1] Tài liệu giảng viên cung cấp/ hướng dẫn, giới thiệu tùy vào đề tài của sinh viên lựa chọn. [1] Các tài liệu liên quan đến chủ đề của sinh viên lựa chọn.
  Tự chọn    
  47 Thẩm định dự án đầu tư BĐS [1] Bộ tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
  [2] Đoàn Văn Trường, Tuyển tập các phương pháp thẩm định gí trị tài sản
  [1]. Nguyễn Thế Phượng, Giáo trình thẩm định giá bất động sản – ĐH Tài Chính
  Marketing
  [2] Luật giá Việt Nam
  [3] Appraisal Methods for Real Property, The Appraisal Institute, 2015
  48 Định giá Tài nguyên Môi trường [1] Tài liệu Định giá tài nguyên môi trường nội bộ
  [2] Slides bài giảng của giảng viên
  [1] Tom Tietenberg, Lynne Lewis, Environmental and Natural Resource Economics, 9th edition
  49 Định giá bất động sản [1] Nguyễn Mạnh Hùng, (2020). Bài giảng định giá bất động sản. Đại học Nông lâm, TP.HCM [1] Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn
  [2] Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam - Tài liệu tham khảo khác: một số gợi ý (không giới hạn)
  [3] Nguyễn Thanh Triều. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá. Ban vật giá Chính Phủ, trung tâm Thông tin và thẩm định giá Việt Nam.
  [4] Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Quỳnh Hoa, (2011). Giáo trình Thẩm định giá bất động sản. NXB Lao động – Xã hội.
  [5] Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, (2006). Quy trình thẩm định giá căn bản. Viện Thẩm định giá Hoa Kỳ.
  [6] Nguyễn Thế Phượng, (2011). Giáo trình Thẩm định giá bất động sản., NXB
  Phương Đông
  [7] Nguyễn Duy Thiện và cộng sự, (2011). Thẩm định giá bất động sản., NXB Tài
  50 Văn hoá doanh nghiệp [1] Tập bài giảng Văn hóa kinh doanh do GV cung cấp
  [2] PGS.TS.Dương Thị Liễu (2016), Giáo trình Văn hóa kinh doanh, Nxb
  [3] ThS.Trần Thị Trang (2017), Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp, Nxb ĐHCN
  [1] Th.S Nguyễn Mạnh Quân (2005), Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh
  nghiệp, Nxb LĐXH.
  [2] PGS.TS.Đỗ Thị Phi Hoài (2017), Văn hóa doanh nghiệp, Nxb Tài chính.
  [3] Philip Kotler, Quản trị Marketing, Nxb Thống kê (2015).
  51 Đạo đức và trách nhiệm xã hội [1] Nguyễn Mạnh Quân, Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2015.
  [2] Nguyễn Ngọc Thắng, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2015.
  [1] Laura P. Hartman & Joe Desjardins, Đạo đức kinh doanh - Business Ethics, NXB Tổng Hợp Tp. HCM, 2016.
  52 Kiến trúc công trình [1] Nguyễn Đức Thiềm (2007), Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng -NXB khoa học kỹ thuật [1] Quy chuẩn XDVN –Nhà ở và CTCC -An toàn sinh mạng và sức khỏe - QCXDVN 05-2008.
  [2] Quy chuẩn kỹ thuật XDVN –Quy hoạch xây dựng –QCXDVN 01-2008.
  [3] Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liên kế TCXDVN 353-2005.
  [4] Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cao tầng TCXDVN 323-2004.
  53 Dự toán công trình [1] Cẩm nang kinh tế xây dựng : Định mức và đơn giá xây dựng cơ bản -Lập dự toán công trình xây dựng -Quản lý dự án và thanh quyết toán vốn đầu tư -Hà Nội: Xây Dựng, 2001.-1425 tr., cm ( Kinh tế xây dựng).-692.5/ C120. [1] Peterson. Steven J. (2007). Construction estimating using Excel. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall.
  [2] Kinh tế xây dựng / Bộ Xây dựng -Hà Nội: Xây dựng, 1995.-188 tr.
  [3] Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu.-Hà Nội : Xây dựng, 2004.
  54 Quy hoạch đô thị [1] Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đô thị - Khoa Quản lý đất dai, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh [1] Nguyễn Thế Bá, Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, NXB Xây dựng, 2008. 2. Tiêu chuẩn quy hoạch đô thị Việt Nam năm 2008.
  [2] Phạm Kim Giao, Quy hoạch đô thị, NXB Xây dựng, năm 1993.
  [3] Võ Khắc Vấn, Nguyên lý thiết kế Quy hoạch xây dựng vùng, điểm dân cư nông thôn và điểm dân cư đô thị, NXB ĐH Quốc gia TP HCM, năm 2000,100 trang.
  5. Bộ xây dựng, TCVN 4419-87-Quy hoạch đô thị, 1987.
  6. Bộ xây dựng, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Tập I), NXB Xây dựng, 1997, 150 trang.
  7. Đặng Thái Hoàng, Lịch sử nghệ thuật quy hoạch đô thị - NXB Khoa học và kỹ thuật, 1992.
  55 Phong thuỷ trong bất động sản [1] Nam Cực, Cẩm nang Phong thủy ứng dụng, Nxb Hồng Đức 2019. [1] Trần Văn Hải, Địa lý toàn thư, Nxb Văn hóa Thông tin, 2005.
  56 Đại cương về lãnh đạo tổ chức [1] TS.Nguyễn Thanh Hội, Nghệ thuật lãnh đạo - Viện quản trị doanh nghiệp.
  [2] TS.Nguyễn Hữu Lam, Nghệ thuật lãnh đạo - Nhà xuất bản giáo dục (2017).
  [3] John C.Maxwell, Phát triển kỹ năng lãnh đạo (Developing the Leader within you). NXB Lao động – xã hội (2007)
  [1] Gary A. Yukl, (1989). Leadership in Organization, Second Edition. Prentice- Hall International Editions.
  [2] Peter B. Vail, (1993) “Lãnh đạo bằng tầm nhìn”. Trong Allan R. Cohen, The Portable MBA in Management: Insights from Experts at the Best Business Schools Skills and Strategies for Leading any Organization to Success. John Wiley & Son Inc..
  [3] John Kotter, (1996). Leading Change. Harvard Business School Press
  57 Hệ thống thông tin bất động sản [1] Bài giảng môn Hệ thống thông tin bất động sản. [1] Trần Thị Song Minh (2012), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.
  [2] TS Trương Văn Tú – TS. Trần Thị Song Minh . Giáo trình Hệ thống thông
  tin quản lý.Nhà xuất bản Thống kê – 2008.
  [3] Trần Thành Tài . Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý. Nhà xuất bản trẻ -2008.
  58 Quản lý sàn giao dịch Bất động sản [1] Bài giảng môn Hệ thống thông tin bất động sản. [1] Trần Thị Song Minh (2012), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.
  [2] TS Trương Văn Tú – TS. Trần Thị Song Minh . Giáo trình Hệ thống thông
  tin quản lý.Nhà xuất bản Thống kê – 2008.
  [3] Trần Thành Tài . Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý. Nhà xuất bản trẻ -2008.
  59 Kỹ năng giao tiếp  Bài giảng môn Kỹ năng giao tiếp  
  60 Kỹ năng giải quyết vấn đề 1. Bộ môn Kỹ năng mềm, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng, Trường Đại học Tài chính Marketing [1] Lại Thế Luyện, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, Nhà xuất bản Tổng hợp, 2011
  [2] Edward De Bono (Tuấn Anh biên dịch), Tư duy là tồn tại- 6 sắc thái tư duy - 6 chiếc mũ tư duy, NXB VHTT, 2005
  [3] Tony Buzan, New Thinking Group dịch, Bản đồ tư duy trong công việc, NXB Lao động – Xã hội, 2010
  [4] Ken Watanabe, Người Thông minh giải quyết vấn đề như thế nào?, NXB Trẻ, 2016
  61 Kỹ năng tìm việc  [1] Phạm Thị Trâm Anh (chủ biên), Kỹ năng tìm việc, Đại học Tài chính Marketing, 2019 [1] Huỳnh Phú Thịnh, Kỹ năng tìm việc làm, Trường đại học An Giang, Dự Án P.H.E., 2007
  [2] Lynn Williams, Cuốn sách số 1 về tìm việc, NXB Lao động – Xã hội; ThaiHabooks 2015
  [3] Shoya Zichy & Ann Bidou, Nghề nào cho bạn nghề nào cho tôi, NXB Lao động - Xã hội, 2013
  62 Kỹ năng khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp [1] Bảo Trung (chủ biên), Kỹ năng khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp, Đại học Tài chính Marketing, 2016 [1] Kỹ năng khám phá bản thân, Viện Doanh trí Văn Hiến, Trường đại học Văn
  Hien
  [2] Mark Cotta Vaz, Quản trị bản thân – Phát triển nghề nghiệp, NXB.Tổng hợp
  HCM, 2010
  [3] Alphabooks, Chọn nghề theo tính cách, NXB. Thanh niên, 2013
  63 Kỹ năng giao tiếp công sở [1] Trịnh Quốc Trung, Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, NXB Đông Phương
  2010.
  [1] Đoàn Thị Hồng Vân, Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2011
  [2] Hoàng Văn Hoa, Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2012.
  [3] Văn Thị Thái Thu, Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội, 2012.
  Thực tập và khoá luận tốt nghiệp    
  64 Thực tập tốt nghiệp [1] Trịnh Quốc Trung, Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, NXB Đông Phương
  2010.
  [1] Đoàn Thị Hồng Vân, Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2011
  [2] Hoàng Văn Hoa, Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2012.
  [3] Văn Thị Thái Thu, Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội, 2012.
  65 Khoá luận tốt nghiệp [1] Quy đinh về thực hiện Khoá luận Tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính quy (ban hành kèm theo QĐ số 808/QĐ-TĐHTPHCM ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP. HCM);
  [2] Đề cương học phần khoá luận tốt nghiệp ngành TNTN
  [3] Hướng dẫn viết chuyên đề khóa luận tốt nghiệp ngành KTTN
  [4] Tài liệu môn học có liên quan;
  [5] Dữ liệu thu thập tại đơn vị thực tập theo hướng dẫn chuyên viên các đơn vị
  Các tài liệu học tập có liên quan đến từng đề tài cụ thể.
  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật