Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học
Ngày đăng: 30/10/2023 09:41:12:AM | 95
 Mục lục bài viết

    Năm 2021, Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM đã tiến hành kiểm định và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục. Tiếp nối thành công đó, Trường đã tiếp tục thực hiện công tác đánh giá ngoài các chương trình đào tạo, mở đầu là 04 chương trình đào tạo, gồm các ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật trắc địa – bản đồ.