Khoa danh dự nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 2 ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin