KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
Ngày đăng: 08/12/2022 00:00:00:AM | 32
 Mục lục bài viết

    KHAI MẠC

    Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin ngày 08 tháng 12 năm 2022