Giảng viên

Giảng viên
Ngày đăng: 29/01/2024 02:22:00:AM | 121
 Mục lục bài viết

  Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp 2016-2020

  TT

  Tên đề tài

  Tham gia

  Cấp/ Năm

  1

  Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp thích ứng

  TS Dương Thị Nga

  Thành viên

  Cấp Sở

  2019-2020

  2

  Xây dựng WebGIS tính toán chỉ số chất lượng nước và chất lượng không khí Tp.HCM

  TS Dương Thị Nga

  Chủ nhiệm

  Cấp Sở

  2017-2018

  3

  Xây dựng hệ thống dự báo chất lượng không khí vùng Tp.HCM

  TS Dương Thị Nga

  Thành viên

  Cấp Sở

  2017-2018

  4

  Nghiên cứu bộ chuẩn SWE (Sensor Web Enablement) của OGC và áp dụng thử nghiệm xây dựng các hệ thống mạng lưới quan trắc độ mặn theo tiêu chuẩn mở quốc tế.

  TS Dương Thị Nga

  Thành viên

  Cấp Sở

  2017-2018

  5

  Nghiên cứu sự biến đổi môi trường sinh thái vùng hạ lưu sông Mê Kông thuộc lãnh thổ Việt Nam và đánh giá tác hại của các hoạt động kinh tế không được kiểm soát tại vùng thượng lưu sông Mekong

  TS Dương Thị Nga

  Thành viên

  Cấp Bộ

  2017-2019

  6

  Xây dựng hệ thống dự báo chất lượng không khí vùng Thành phố Hồ Chí Minh

   

  TS Dương Thị Nga

  Thành viên

  Cấp Sở

  2016-2017

  7

  Nghiên cứu khả năng ngập tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh BĐKH

   

  TS Dương Thị Nga

  Thành viên

  Cấp Sở

  2016-2017

  8

  Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng ảnh Radar đa thời gian trong giám sát biến động lớp phủ bề mặt và biến động địa hình phục vụ cho dự báo nguy cơ biến động địa hình khu vực miền núi Việt Nam

  TS. Trần Thống Nhất. Thành viên

  Cấp Bộ TNMT 2017-2020

  9

  Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và đề xuất một số giải pháp bảo tồn

  TS. Trần Thống Nhất. Thành viên

  Cấp Bộ TNMT 2017-2020

  10

  Nghiên cứu đánh giá rừng ngập mặn bằng công nghệ tích hợp viễn thám và hệ thông tin địa lý

  TS. Trần Thống Nhất. Chủ nhiệm

  Cấp Bộ

  2017-2018

  11

  Nghiên cứu việc triển khai tích hợp hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho mạng lưới quan trắc môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

  TS. Trần Thống Nhất. Thành viên

  Cấp Sở 2016-2018

  12

  Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

  Th.S Cao Duy Trường. Thành viên

  Cấp Nhà nước.2016

  13

  Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng ô nhiễm tiếng ồn. Áp dụng thí điểm mô phỏng ô nhiễm tiếng ồn do giao thông trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

  Th.S Cao Duy Trường. Chủ nhiệm

  Cấp cơ sở 2016

  14

  Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và đề xuất một số giải pháp bảo tồn

  TS. Báo Văn Tuy. Thành viên

  Cấp Bộ

  2017-2020

  15

  Đánh giá tính dễ bị tổn thương liên quan đến kế hoạch hành động biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Cái và khu vực liền kề

  TS. Báo Văn Tuy. Thành viên

  Cấp Sở

  2017-2018

  16

  Nghiên cứu đánh giá rừng ngập mặn bằng công nghệ tích hợp viễn thám và hệ thông tin địa lý

  TS. Báo Văn Tuy. Thành viên

  Cấp Bộ

  2017-2018

  17

  Phân vùng chức năng vùng bờ TP.HCM

  TS. Báo Văn Tuy. Thành viên

  Cấp Sở

  2018-2019

  18

  Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường, định hướng không gian phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ nhiệm

  2017-2018

  19

  Điều tra xây dựng CSDL lập bản đồ các kho thuốc bảo vệ thực vật tồn dư ở Quảng Trị

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ trì

  Dự án

  Rosa Luxemburg Stiftung

  2016

  20

  Điều tra hiện trạng các kho thuốc bảo vệ thực vật tồn dư ở Thừa Thiên Huế.

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ trì

  Dự án

  2016

  21

  Phân vùng sử dụng mặt nước hồ Lăk phục vụ đồng quản lý.

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ trì

  Dự án

  2017

  22

  Điều tra đánh giá hệ thống cảnh báo lũ sớm ở lưu vực sông Hương, Thừa Thiên Huế.

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ trì

  Dự án

  2018

  23

  “Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và đề xuất xây dựng CSDL phục vụ quản lý môi trường nước sông Serepok” thuộc Dự án Bảo vệ tài nguyên nước ngọt và hệ sinh thái trên vùng 3S (sesan sekong và serepok) ở Tây nguyên Việt Nam nhằm cải thiện sinh kế của các cộng đồng ven sông

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ trì

  Dự án

  2020

  24

  Đánh giá tác động môi trường khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bàu Trắng - Hòn Hồng, Bình Thuận.

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ trì

  2020

  25

  Nghiên cứu ứng dụng GIS xác định phương án và thực hiện cắm mốc phân vùng sử dụng mặt nước hồ Lắk

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ nhiệm

  Dự án CSRD 2018-2019

  26

  Nghiên cứu ứng dụng GIS xác định phương án và thực hiện cắm mốc phân vùng sử dụng mặt nước hồ Lắk

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Chủ nhiệm

  Dự án CSRD 2018-2019

  27

  Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Hà Tĩnh,

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Thành viên

  Tỉnh

  2016

  28

  Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa chính 3 chiều phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Thành viên

  Cấp bộ

  2019

  29

  Phân vùng chức năng đới bờ thành phố Hồ Chí Minh

  TS. Nguyễn Huy Anh

  Thành viên

  Cấp Tỉnh

  2019

  30

  Cân bằng hai cấp: phương pháp và ứng dụng

  TS.Phùng Minh Đức. Thành viên

  Cấp Nhà nước 2015-2017

  31

  Áp dụng CNTT trong phân tích dữ liệu lớn có yếu tố chuỗi thời gian

  Th.s Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Chủ nhiệm

  Cấp cơ sở 2017-2018

  32

  Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng ô nhiễm tiếng ồn. Áp dụng thí điểm mô phỏng ô nhiễm tiếng ồn do giao thông trên địa bàn TP.HCM.

  Th.s Từ Minh Trí

  Thành viên

  Cấp cơ sở 2016

  33

  Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng ảnh Radar đa thời gian trong giám sát biến động lớp phủ bề mặt và biến động địa hình phục vụ cho dự báo nguy cơ biến động địa hình khu vực miền núi Việt Nam.

  Th.s Từ Minh Trí

  Thành viên

  Cấp Bộ TNMT 2017-2020

  34

  Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường, định hướng không gian phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh.

  Th.s Từ Minh Trí

  Thành viên

  Cấp cơ sở 2017-2018

  35

  Ứng dụng Moodle xây dựng hệ thống E-learning GIS và Viễn Thám tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

  Th.S Hà Thanh Vân

  Cấp cơ sở 2020-2021

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật