Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi kiểm tra thực địa một số công trình đang xây dựng của các đơn vị trực thuộc Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi kiểm tra thực địa một số công trình đang xây dựng của các đơn vị trực thuộc Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 01/08/2023 14:09:00:PM | 72
 Mục lục bài viết

  Sáng 28/7/2023 trong chuyến công tác ti TP. H Chí Minh, B trưởng Đặng Quc Khánh cùng đoàn công tác ca B Tài nguyên và Môi trường đã đi kim tra thc địa mt s công trình đang xây dng ca các đơn v trc thuc B ti Thành ph H Chí Minh.

  Ti công trình xây dng thuc d án xây dng tr s Trường Đại hc Tài nguyên và Môi trường TP. H Chí Minh ti Nhà Bè, B trưởng Đặng Quc Khánh giao Nhà trường phi hp vi Ban Qun lý và các đơn v chuyên môn tham mưu, đề xut các gii pháp để đảm bo tiến độ ca d án, hoàn thành và đưa vào s dng hiu qu, đúng mc đích, đúng quy định ca pháp lut.

  Mt s hình nh B trưởng và Đoàn công tác ca B TNMT thăm quan thc địa d án xây dng tr s mi ca Trường Đại hc TNMT TP.HCM ti huyn Nhà Bè.

  (Trích ngun Báo Tài nguyên và Môi trường https://baotainguyenmoitruong.vn/bo-truong-dang-quoc-khanh-tham-va-lam-viec-voi-dai-khi-tuong-thuy-van-khu-vuc-nam-bo-361412.html)

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật