ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Ngày đăng: 28/05/2024 21:08:00:PM | 124
 Mục lục bài viết

  CÁC BIỂU MẪU ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

   

  STT

  Nội dung

  Tên biểu mẫu

  Tải biểu mẫu

  1

  Quy định chung về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Quy định chung về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Click tại đây.doc

  Quy định về Báo cáo Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Click tại đây.docx

  2

  Đề cương Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Khung nội dung Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Click tại đây.xlsx

  Mẫu Đề cương Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Click tại đây.docx

  Biên bản giải trình sửa chữa đề cương

  Click tại đây.doc

  Đơn xin đổi tên đề tài

  Click tại đây.docx

  3

  Hồ sơ nộp kèm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Đơn xin bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Click tại đây.docx

  Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Clcik tại đây.doc

  Đơn xin gia hạn Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Click tại đây.docx

  Nhận xét của giảng viên hướng dẫn Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Click tại đây.doc

  Phiếu chấm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp của giảng viên hướng dẫn

  Click tại đây.doc

  4

  Hồ sơ hoàn thiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Quy định về hồ sơ hoàn thiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

  Click tại đây.doc

  Biên Bản giải trình sửa chữa sau bao vệ

  Click tại đây.docx

  Mẫu trang bìa mạ vàng

  Click tại đây.docx

  Nhãn đĩa

  Click tại đây.docx