Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình BĐKH/ 16-20

Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình BĐKH/ 16-20
Ngày đăng: 28/07/2016 15:16:00:PM | 25
 Mục lục bài viết

    Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình BĐKH/ 16-20

    Theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 1959/VP-CNN ngày 17/03/2016 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học công nghệ thuộc chương trình BĐKH/16-20...

         Xem chi tiết >>