Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình BĐKH/ 16-20

Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình BĐKH/ 16-20
Ngày đăng: 28/07/2016 15:16:00:PM | 91
 Mục lục bài viết

  Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình BĐKH/ 16-20

  Theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 1959/VP-CNN ngày 17/03/2016 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học công nghệ thuộc chương trình BĐKH/16-20...

       Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra