CÁC HỢP ĐỒNG, DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

CÁC HỢP ĐỒNG, DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
Ngày đăng: 28/07/2016 15:16:00:PM | 69
 Mục lục bài viết

  Dự án: Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải.

  Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH SX-TM & XNK Thiên Minh.

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Xây dựng kế hoạch bảo vệ Tài nguyên và Môi trường các nguồn nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 định hướng 2030 thích ứng với Biến đổi khí hậu.

  Cơ quan chủ quản:  Sở TNMT tỉnh Phú Yên

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho 3 phân xưởng sản xuất thuộc công ty Liên Thành.

  Cơ quan chủ quản: Công ty Chế biến thuỷ hải sản Liên Thành.

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý ISO 14001:2015.

  Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Freetrend Industrial A (VN)

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Thực hiện kiểm toán năng lượng; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý ISO 50001:2011; ISO 14064:2006 & Đánh giá kiểm soát tiêu thụ nước.

  Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Pung Kook Sài gòn III

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Thi công sữa chửa hệ thống xử lý nước thải toà nhà the Manor 1

  Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Bình Minh

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Thi công sữa chửa hệ thống xử lý nước thải toà nhà the Manor 2

  Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Bình Minh

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ: lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chúng nhận đối với Công ty nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  Cơ quan chủ quản: Sở TNMT tỉnh Kiên Giang

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Số hoá hồ sơ cấp nước

  Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hoá

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


  Dự án: Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước trên lưu vực sông La Ngà

  Cơ quan chủ quản: Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Thuận

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra