Cổng thông tin Học viên

Cổng thông tin Học viên
Ngày đăng: 12/09/2023 09:36:00:AM | 20
 Mục lục bài viết

  HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN DÀNH CHO HỌC VIÊN

  Bước 1: Các anh chị học viên vui lòng truy cập Cổng thông tin tại địa chỉ 

                                http://sdh.hcmunre.edu.vn:1024/hv/login.php

  Bước 2: Các anh chị học viên vui lòng nhập thông tin đăng nhập

  - Tên đăng nhập: Do Viên cung cấp

  - Mật khẩu: 

  Lưu ý: Khi nhập mật khẩu Các anh chị học viên vui lòng tắt bộ gõ Tiếng Việt và tắt Cáp Lock trên máy tính

  Bước 3: Click lệnh "Go" hoặc enter

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật