Cổng thông tin Học viên

Cổng thông tin Học viên
Ngày đăng: 12/09/2023 09:36:00:AM | 46
 Mục lục bài viết

  HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN DÀNH CHO HỌC VIÊN

  Bước 1: Các anh chị học viên vui lòng truy cập Cổng thông tin tại địa chỉ 

                                http://sdh.hcmunre.edu.vn:1024/hv/login.php

  Bước 2: Các anh chị học viên vui lòng nhập thông tin đăng nhập

  - Tên đăng nhập: Do Viên cung cấp

  - Mật khẩu: 

  Lưu ý: Khi nhập mật khẩu Các anh chị học viên vui lòng tắt bộ gõ Tiếng Việt và tắt Cáp Lock trên máy tính

  Bước 3: Click lệnh "Go" hoặc enter

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra