Cổng thông tin giảng viên

Cổng thông tin giảng viên
Ngày đăng: 12/09/2023 09:30:00:AM | 20
 Mục lục bài viết

  HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

  Bước 1: Quý Thầy cô vui lòng truy cập Cổng thông tin tại địa chỉ 

  http://sdh.hcmunre.edu.vn:1024/gv/login.php

  Bước 2: Quý Thầy Cô vui lòng nhập thông tin đăng nhập

  - Tên đăng nhập: Là địa chỉ email bỏ phần @... phía sau

  Ví dụ: Địa chỉ email là nvthang@hcmunre.edu.vn 

             Tên đăng nhập trong Cổng thông tin Giảng viên: nvthang

  - Mật khẩu: 

  Lưu ý: Khi nhập mật khẩu Quý Thầy Cô vui lòng tắt bộ gõ Tiếng Việt và tắt Cáp Lock trên máy tính

  Bước 3: Click lệnh "Go" hoặc enter

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật